รักพ่อไม่มีวันพอเพียง คอร์ด รวมศิลปิน RS

คอร์ดเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง ของ รวมศิลปิน RS และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, เรียบเรียง : อนุชา อรรจนาวัฒน์

พระราชา ที่ย่ำอยู่กลางป่าเขา คล้องกล้องถ่ายรูปอันเก่า ในมือพ่อถือแผนที่ สี่พันโครงการพ่อทำมานานกว่าเจ็ดสิบปี หากยังอยู่วันนี้ พ่อคงยังทำงานต่อ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • CaugChord Guitar Caug
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GaugChord Guitar Gaug
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง รวมศิลปิน RS. And lyrics with chords guitar F,Gm,C,Dm,Bb,Caug,D7,A,Am,C#,Eb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :F GmF GmCFลูกขอก้าFวตามดั่งคำสอนพอเพียง เพีDmยงพอ
  แต่ความรักที่มีให้Cพ่อ จะไม่มีวันพอเพีFยง------------------------ระดับน้ำเจ้าพระFยา คงสูงกCว่าตอนพ่อนั่งDmมอง
เมื่อรวมน้ำตาอันเนืองBbนอง
  ของปวงCไทยที่ไหลหลากFมา
อิจฉาสวรFรค์ ได้พ่อCนั้นกลับคืนฟาDmกฟ้า
พ่อได้พักจริงจริงสักคCรา
หลับตาห่างไกลGmกังวล  Caug------------------------อีกกี่เช้าที่คนไFทย ยังร้องไCห้ด้วยเรื่องเดีDmยวกัน
ความโศกเศร้าทอดเงายาวBbนาน 
เหมือนจะCไม่มีวันผ่านFพ้น
ต่างชาติแปลกFใจ แต่คนไCทยซึ้งในเหตุDmผล
แผ่นดินนี้มีเพียงหนี่งCคน  ที่อื่นบนโลกไFม่มี------------------------
* พระรGmาชา ที่ย่ำอยู่กลางป่าเขา
  คล้องกล้องถ่ายรูปอันFเก่า ในมือพ่อถือแผนที่
สี่พันโคDmรงการพ่อทำมานD7านกว่าเจ็ดGmสิบปี 
หากยังCอยู่วันFนี้  พ่GmอคงยังทำงานAต่อ
------------------------
** แบบอย่างของทุกความFดี ที่จะอยู่กับลูกเรื่อยDmไป
เมื่อได้เห็นภาพพ่อครBbาใด ย้ำเตือนCใจให้ลูกไม่ท้F
ลูกขอก้าวFตาม ดั่งคำสอนพอเพียง เพีDmยงพอ
  แต่ความรักที่มีให้Cพ่อ จะไม่มีวันพอเFพียง
Instru :FDmCF
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
ลูกขอก้าวFตาม ดั่งคำสอนพอเพียง เพียDmงพอ 
แต่ความรักที่มีให้Cพ่อ จะไม่มีวันพอเFพียง
กราAmบถวายบังGmคม เสด็จCสู่ สวรรคFาลัย 
กราบAmถวายบังGmคม เสด็จCส่ง สวรรคาFลัย
กราบAmถวายบังGmคม เสด็จCส่ง สวรรคาC#ลัย     Eb          F
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง รักพ่อไม่มีวันพอเพียง คอร์ด รวมศิลปิน RS

ลูกขอก้าวตามดั่งคำสอนพอเพียง เพียงพอ
แต่ความรักที่มีให้พ่อ จะไม่มีวันพอเพียง

ระดับน้ำเจ้าพระยา คงสูงกว่าตอนพ่อนั่งมอง
เมื่อรวมน้ำตาอันเนืองนองของปวงไทยที่ไหลหลากมา
อิจฉาสวรรค์ได้พ่อนั้นกลับคืนฟากฟ้า
พ่อได้พักจริงจริงสักครา หลับตาห่างไกลกังวล

อีกกี่เช้าที่คนไทย ยังร้องไห้ด้วยเรื่องเดียวกัน
ความโศกเศร้าทอดเงายาวนาน
เหมือนจะไม่มีวันผ่านพ้น ต่างชาติแปลกใจ
แต่คนไทยซึ้งในเหตุผล แผ่นดินนี้มีเพียงหนี่งคน
ที่อื่นบนโลกไม่มี

* พระราชา ที่ย่ำอยู่กลางป่าเขา
คล้องกล้องถ่ายรูปอันเก่า ในมือพ่อถือแผนที่
สี่พันโครงการพ่อทำมานานกว่าเจ็ดสิบปี
หากยังอยู่วันนี้ พ่อคงยังทำงานต่อ

** แบบอย่างของทุกความดี ที่จะอยู่กับลูกเรื่อยไป
เมื่อได้เห็นภาพพ่อคราใด ย้ำเตือนใจให้ลูกไม่ท้อ
ลูกขอก้าวตามดั่งคำสอนพอเพียง เพียงพอ
แต่ความรักที่มีให้พ่อ จะไม่มีวันพอเพียง

(ซ้ำ *, **)

ลูกขอก้าวตามดั่งคำสอนพอเพียง เพียงพอ
แต่ความรักที่มีให้พ่อ จะไม่มีวันพอเพียง
กราบถวายบังคม เสด็จสู่สวรรคาลัย
กราบถวายบังคม เสด็จส่ง สวรรคาลัย
กราบถวายบังคม เสด็จส่ง สวรรคาลัย