ฉันรักผัวเขา คอร์ด สินจัย หงษ์ไทย

คอร์ดเพลง ฉันรักผัวเขา ของ สินจัย หงษ์ไทย และเนื้อร้องคำร้อง : ชาลี อินทรวิจิตร, ทำนอง : จำรัส เศวตาภรณ์, เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เอื้ออาทรฉันที คนจะมีรักไยกางกั้น จะทำฉันใด เมื่อใจรักกัน สองเรา หากเธอเป็นของใคร ดังถูกไฟเผาใจเป็นเถ้า แอบรักผัวชาวบ้านเขา เปลืองใจ
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ฉันรักผัวเขา สินจัย หงษ์ไทย. And lyrics with chords guitar D,G,A,Em,Bm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DG AD GA DAเอื้อDอาทรฉันที คนจEmะมีรักไยกางกั้น
  จะGทำฉันใด เมื่อใจรักกัน Dสองเรา
หากเDธอเป็น ของใคร ดังถูกEmไฟเผาใจเป็นเถ้า
  แอบGรักผัวชาวบ้านAเขา เDมามัว------------------------
* ทุกGคนคงจะตราหน้าเรา
  ชอบผัวBmเขา เอาตัวเองพันพัว
Emกนรกโลกันต์ไม่กลัว รักDจริงใจ  
ผัวใGครควรทำป้ายแขวน
บอกให้Bmรู้เป็นแฟนใครแฟนใคร
จะไEmด้พ้นมลทิน ไม่เปลืองหัAวใจ
------------------------
** เอื้อDอาทรฉันที  คนจEmะมีรักไยกางกั้น 
  จะGทำฉันใด เมื่อใจรักกัน Dสองเรา
หากDเธอเป็นของใคร  ดังถูกไEmฟเผาใจเป็นเถ้า
  แอบGรักผัวชาวบ้านเAขา เปDลืองใจ
Instru :DG AD GA DA
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฉันรักผัวเขา คอร์ด สินจัย หงษ์ไทย

เอื้ออาทรฉันที คนจะมีรักไยกางกั้น
จะทำฉันใด เมื่อใจรักกัน สองเรา
หากเธอเป็น ของใคร
ดังถูกไฟเผาใจเป็นเถ้า
แอบรักผัวชาวบ้านเขา เมามัว

* ทุกคนคงจะตราหน้าเรา
ชอบผัวเขา เอาตัวเองพันพัว
ตกนรกโลกันต์ไม่กลัว รักจริงใจ
ผัวใครควรทำป้ายแขวน
บอกให้รู้เป็นแฟนใครแฟนใคร
จะได้พ้นมลทิน ไม่เปลืองหัวใจ

** เอื้ออาทรฉันที คนจะมีรักไยกางกั้น
จะทำฉันใด เมื่อใจรักกัน สองเรา
หากเธอเป็นของใคร
ดังถูกไฟเผาใจเป็นเถ้า
แอบรักผัวชาวบ้านเขา เปลืองใจ

(ซ้ำ *, **)