น้ำน้อย แพ้ไฟ คอร์ด นาวิน ต้าร์

คอร์ดเพลง น้ำน้อย แพ้ไฟ ของ นาวิน ต้าร์ และเนื้อร้องคำร้อง : เชษฐา ยารสเอก, ทำนอง/เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ ทรัพย์โมกข์

อยากจะขอร้องให้อยู่อยากจะขวางไม่ให้ไป แต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟฉันรู้ดี เมื่อเธอรักเขามากกว่า ฉันจะลาเธอตรงนี้ ปล่อยเธอไปให้เธอได้สาแก่ใจ

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • Am7Chord Guitar Am7
 • B7Chord Guitar B7
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • Cm7Chord Guitar Cm7
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • Dm7Chord Guitar Dm7
 • EbChord Guitar Eb
 • EbmChord Guitar Ebm
 • Ebmaj7Chord Guitar Ebmaj7
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง น้ำน้อย แพ้ไฟ นาวิน ต้าร์. And lyrics with chords guitar Ebmaj7,Dm7,Cm7,F,Bb,D7,Gm,Cm,Dm,Eb,Ebm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Ebmaj7Dm7Cm7 FBb D7Gmเติมใจเธอด้วยรัก Ebmaj7เติมไปจนหมดใจ
  Cmมันไม่มีค่าเFลยใช่ไDmหม      
Gmเป็นได้เพียงหยดน้ำ Ebmaj7ที่ไม่มีความหมาย
  Cmวันที่เธอเลือกไปกับD7เขา------------------------
* รักCmเขาเหมือนกับไฟ หลอมDmเธอให้ละลาย
  เล่าEbร้อนเกินกว่าใครจะห้ามไFหว
------------------------
** อยากจะEbmaj7ขอร้องให้อยู่ อยากจะDm7ขวางไม่ให้ไป
  แต่น้ำCm7น้อยย่อมแพ้ไFฟฉันรู้Bbดี (ฉันรู้D7ดี)
เมื่อเธอEbmaj7รักเขามากกว่า ฉันจะDm7ลาเธอตรงนี้
  ปล่อยเธอCmไป  ให้เFธอได้สาแ(Bb   D7)ก่ใจ 
------------------------
Gmมองตาเธอก็รู้ Ebmaj7เธออยากอยู่กับเขา
  Cmคนที่ทำให้เFธอหวั่นDmไหว      
Gmคนเจ้าเก่าอย่างฉัน คนEbmaj7ที่หมดความหมาย
  Cm คงไม่มีหนทางต่D7อรอง
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :GmEbmaj7Cm FDmGmEbmaj7CmD7
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
ไม่มีCmแรง จะFดับไฟรักจากEbเขา    Ebm             Bb
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง น้ำน้อย แพ้ไฟ คอร์ด นาวิน ต้าร์

เติมใจเธอด้วยรักเติมไปจนหมดใจ
มันไม่มีค่าเลยใช่ไหม
เป็นได้เพียงหยดน้ำที่ไม่มีความหมาย
วันที่เธอเลือกไปกับเขา

* รักเขาเหมือนกับไฟหลอม เธอให้ละลาย
เล่าร้อนเกินกว่าใครจะห้ามไหว

** อยากจะขอร้องให้อยู่อยากจะขวางไม่ให้ไป
แต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟฉันรู้ดี
เมื่อเธอรักเขามากกว่า ฉันจะลาเธอตรงนี้
ปล่อยเธอไปให้เธอได้สาแก่ใจ

มองตาเธอก็รู้เธออยากอยู่กับเขา
คนที่ทำให้เธอหวั่นไหว
คนเจ้าเก่าอย่างฉัน คนที่หมดความหมาย
คงไม่มีหนทางต่อรอง

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)

ไม่มีแรง จะดับไฟรักจากเขา