เจ้ากลับมาอ้ายดีใจ แต่กลับไปจะดีกว่า คอร์ด แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม

คอร์ดเพลง เจ้ากลับมาอ้ายดีใจ แต่กลับไปจะดีกว่า ของ แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ซอ เกษตรวิสัย, เรียบเรียง : สมศักดิ์ พิลารัตน์

เจ้ากลับมาอ้ายดีใจ แต่กลับไปจะดีกว่า ก็เสียไปแล้วน้ำตา จะหวนกลับมาซ้ำเติมทำไม เขาก็ดีพร้อม พร้อมจะดูแลเธออีกยาวไกล อย่าห่วงคนที่แพ้พ่าย หน้าที่เสียใจยังทำได้ดี
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง เจ้ากลับมาอ้ายดีใจ แต่กลับไปจะดีกว่า แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม. And lyrics with chords guitar Dm,Gm,Bb,A,C,F,Am

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DmDmGmBbADm+Dm CFGm AmDmGm AmDmจะหวนมาเจออ้ายอีกทDmำไม
ก็ไหนหัวCใจเลือกอยู่กัDmบเขา
คนCที่ดีพร้อมทุFกอย่าง ทางDmฮักไม่จนอย่างGmเรา
ก็เห็นกลับมาหลายAmคราว
สุดท้ายอ้ายเหงา เจ้าทิ้งDmอยู่ดี------------------------เขาฮู้ เขาเจอ บ่ดีรู้ไDmหม  อาจบ่ไว้Cใจและมองไม่Dmดี       
Cอ้ายกำลังFซ้อมลืม ใกล้Dmลืมก็เป็นอย่าGmงนี้
เห็นเจ้าโทรมาทุAmกที จะบอกว่าแคร์อ้ายนี้Dmทำไม------------------------
* เจ้ากลับมาอ้ายดีCใจ แต่กลับAmไป จะดีDmกว่า
  ก็เสียไปแล้วน้ำGmตา จะหวนกลับCมาซ้ำเติมFทำไม
เขาก็ดีพAmร้อม พร้อมจะดูแลเธออีกยDmาวไกล
  อย่าห่วงคนที่แพ้Gmพ่าย หน้าที่เสียใจยังทำDmได้ดี
------------------------
** บ่ฮักบ่เว้ากับเจ้าแบDmบนี้ เห็นน้องไปCดี อ้ายจึงพDmลีใจ
เดินCคู่คนที่ดีกFว่า พาน้DmองเจอความสGmบาย
แม้อ้ายอยากกอดเจ้Amาไว้ แต่ช่วยกลับไป ขอใDmห้โชคดี
Instru :C AmDmGm CDm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :DmDmGm AmDm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เจ้ากลับมาอ้ายดีใจ แต่กลับไปจะดีกว่า คอร์ด แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม

จะหวนมาเจออ้ายอีกทำไม
ก็ไหนหัวใจเลือกอยู่กับเขา
คนที่ดีพร้อมทุกอย่าง ทางฮักไม่จนอย่างเรา
ก็เห็นกลับมาหลายคราว สุดท้ายอ้ายเหงา เจ้าทิ้งอยู่ดี
เขาฮู้ เขาเจอ บ่ดีรู้ไหม อาจบ่ไว้ใจและมองไม่ดี
อ้ายกำลังซ้อมลืม ใกล้ลืมก็เป็นอย่างนี้
เห็นเจ้าโทรมาทุกที จะบอกว่าแคร์อ้ายนี้ทำไม

* เจ้ากลับมาอ้ายดีใจ แต่กลับไปจะดีกว่า
ก็เสียไปแล้วน้ำตา จะหวนกลับมาซ้ำเติมทำไม
เขาก็ดีพร้อม พร้อมจะดูแลเธออีกยาวไกล
อย่าห่วงคนที่แพ้พ่าย หน้าที่เสียใจยังทำได้ดี

** บ่ฮักบ่เว้ากับเจ้าแบบนี้ เห็นน้องไปดี อ้ายจึงพลีใจ
เดินคู่คนที่ดีกว่า พาน้องเจอความสบาย
แม้อ้ายอยากกอดเจ้าไว้ แต่ช่วยกลับไป ขอให้โชคดี

(ซ้ำ *, **)