สุขใจ - จีน มหาสมุทร

จิตใจฉันก็คงไม่เหงาเกินไป หากทรัพย์สินที่มีคือเวลา ตัวฉันนั้นก็คงจะเป็น เป็นเศรษฐีผู้มั่งมี และอย่างนั้นฉันคงสุขใจ

เนื้อเพลง: สุขใจ - จีน มหาสมุทร

ศิลปิน จีน มหาสมุทร | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ถ้าชีวิตฉันอยู่กับทะเล
จิตใจฉันก็คงเบิกบาน และคงแจ่มใส
หากคนรักฉันคือเสียงเพลง
จิตใจฉันก็คงไม่เหงาเกินไป
หากทรัพย์สินที่มีคือเวลา ตัวฉันนั้นก็คงจะเป็น
เป็นเศรษฐีผู้มั่งมี และอย่างนั้นฉันคงสุขใจ
เพราะฉันนั้นจะได้ ใช้เวลาอย่างเหลือพอ
ก็ชีวิตจะมีอะไร จะต้องมากต้องมาย
เอาแต่วิ่งตามเงินทอง ที่ริมทะเลช่างสุขใจ
ฉันจึงคิด ๆ ไป ยิ่งงาม... (ซ้ำทั้งหมด)