Count Down คอร์ด อนุบาล

คอร์ดเพลง Count Down ของ อนุบาล และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ยื้อมานาน รักของเรา เฝ้าแต่เก็บ อยู่เพียงในหัวใจ ซื้อเวลา ไว้รอวัน ให้เราต่าง เอ่ยคำพูดนั้นมา เมื่อมองตากันแล้ว มันชินและชา เมื่อความเสน่หามันจางหาย ก็ได้แต่ countdown ท...
Dark / Light
คอร์ดเพลง Count Down ของ ศิลปิน อนุบาล เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::ยื้อมานาน รักของเรา เฝ้าแต่เก็บ อยู่เพียงในหัวใจ ซื้อเวลา ไว้รอวัน ให้เราต่าง เอ

เนื้อเพลง Count Down คอร์ด อนุบาล

ยื้อมานาน รักของเรา เฝ้าแต่เก็บ อยู่เพียงในหัวใจ ซื้อเวลา ไว้รอวัน ให้เราต่าง เอ่ยคำพูดนั้นมา เมื่อมองตากันแล้ว มันชินและชา เมื่อความเสน่หามันจางหาย *ก็ได้แต่ countdown ทุกวินาที เวลาที่มีเหลือน้อย ทุกทีแล้ว รักมันเดินย้อนไป ลดลงจากหัวใจ ไม่นานก็คงจะถึงวันต้องลา #เมื่อไหร่ที่เข็มยาวชนเข็มวินาที ก็คงจะมีเหลือเพียงแค่ความหลัง สองเราต่างเข้าใจ รักที่เหือดหายไป จะคอยประคองหรือฝืนเดินต่อไป เป็นไปไม่ได้เลย (จะคอยประคองหรือฝืนเดินต่อไป มันคงไม่ไหว) (จะคอยประคองหรือฝืนคงไม่ไหว) ยื้อยังไง ก็ต้องจบ เมื่อเราหมด หมดคำจะพูดกัน แม้ไม่มี ใครคนใหม่ แต่...เหมือนข้างใน อยากหยุดความสัมพันธ์ เมื่อจับมือกันแล้ว มันไม่เกิดอะไร สัมผัสที่เคยหวาน เจือจางลงไป repeat*,# solo repeat*,# ผู้คนฉลอง countdown ทุก ๆ ปี แต่กับเราคืนนี้ เป็นคืนสุดท้าย.... พรุ่งนี้มาเมื่อไร สองเราคงหายไป เอ่ยคำอำลาให้ รัก ครั้งสุดท้าย ...ขอให้เธอโชคดี