คิดถึง คอร์ด หรั่ง ร็อคเคสตร้า

คอร์ดเพลง คิดถึง ของ หรั่ง ร็อคเคสตร้า และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ชัชชัย สุขขาวดี, ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล, เรียบเรียง : ชัชชัย สุขขาวดี, สมศักดิ์ พัลลภารักษ์

คิดถึงเธอแทบใจจะขาด อยากให้เธอกลับมาสักที คิดถึงเธอทุกวินาที อยากจะพบเธอคนเดียว คนเดียวที่คิดถึง ป่านนี้ใจเธอคิดอะไร
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง คิดถึง หรั่ง ร็อคเคสตร้า. And lyrics with chords guitar F,C,Dm,Bb,Am,Gm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :FCDmBb CF BbF BbF คนเดียวที่คิดCถึง  ที่Dmรักเธอเป็นดั่งดวงAmใจ
เธอไBbม่มาด้วยเหตุใด จะไปFไหนเธอไม่บอก
  Gmทิ้งฉันไว้คนเCดียว------------------------F คนเดียวที่คิดCถึง  ป่าDmนนี้ใจเธอคิดอะAmไร
คิดถึงBbฉันหรือเปล่า ว่านอนหFนาวหัวใจ 
  GmหนาวเกินคำบรรCยาย   
Gmเลยเวลา เธอไม่Amมาหา    Bbรู้บ้างไหมว่าCฉันคอย------------------------
* Gmกำลังใจเริ่มจะAmถดถอย  Bb น้ำ น้อย ๆ ล้นออกCตา
------------------------
**F คิดถึงเธอแทบใจจDmะขาด ...
  Bbอยากให้เธอกลับมาสักCที      
FคิดถึงเธอทุกวิDmนาที ... 
Bb อยากจะCพบเธอคน(F)เดียว ... (F  Bb) 
Instru :FCDmBb CF BbFF คนเดียวที่คิดCถึง  ป่าDmนนี้ใจเธอคิดอAmะไร
คิดถึงBbฉันหรือเปล่า  ว่านอนFหนาวหัวใจ
   GmหนาวเกินCคำบรรFยาย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. **
 5.  )
F คนเดียวที่คิดCถึง  ที่รัDmกใจเธอคิดอะAmไร
คิดถึงBbฉันหรือเปล่า ว่านอนหFนาวหัวใจ
Gmย่าทิ้งฉันไCว้คนเดีFยว
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คิดถึง คอร์ด หรั่ง ร็อคเคสตร้า

คนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดั่งดวงใจ
เธอไม่มาด้วยเหตุใด จะไปไหนเธอไม่บอก
ทิ้งฉันไว้คนเดียว

คนเดียวที่คิดถึง ป่านนี้ใจเธอคิดอะไร
คิดถึงฉันหรือเปล่า ว่านอนหนาวหัวใจ
หนาวเกินคำบรรยาย
เลยเวลาเธอไม่มาหา รู้บ้างไหมว่าฉันคอย

* กำลังใจเริ่มจะถดถอย น้ำน้อย ๆ ล้นออกตา

** คิดถึงเธอแทบใจจะขาด อยากให้เธอกลับมาสักที
คิดถึงเธอทุกวินาที อยากจะพบเธอคนเดียว

คนเดียวที่คิดถึง ป่านนี้ใจเธอคิดอะไร
คิดถึงฉันหรือเปล่า ว่านอนหนาวหัวใจ
หนาวเกินคำบรรยาย

(ซ้ำ *, ** , **)

คนเดียวที่คิดถึง ที่รักใจเธอคิดอะไร
คิดถึงฉันหรือเปล่า ว่านอนหนาวหัวใจ
อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียว