อยู่ไปไม่มีเธอ คอร์ด Black Head

คอร์ดเพลง อยู่ไปไม่มีเธอ ของ Black Head และเนื้อร้องคำร้อง/เรียบเรียง : อภิสิทธิ์, ทำนอง : อภิสิทธิ์, อานนท์

แต่คนอย่างฉัน ต้องอยู่ต่อไป แม้เสียเธอไปไร้เธอคู่ แม้ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร และคนอย่างฉัน ต้องเจ็บกับความช้ำนี้ไปนานซักเท่าไหร่
Dark / Light
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • Am7Chord Guitar Am7
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • Dm7Chord Guitar Dm7
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • F#Chord Guitar F#
 • F#dimChord Guitar F#dim
 • FmChord Guitar Fm
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง อยู่ไปไม่มีเธอ Black Head. And lyrics with chords guitar C,Em,F,Fm,Dm7,G,Am,Cmaj7,Fmaj7,Em7,F#dim,B,Bb,G#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CEmFFmDm7หมดแล้วหมดGสิ้นหนทาง จะEmดึงรั้งเธออีกAmต่อไป
   Dm7 จบแล้วไม่GมีเธอนับจาCmaj7กนี้
Dm7ขาดคนรักGคนเอาใEmจ ขาดคนที่Amคอยหวังดี
   จะDm7ทำเช่นไร ถ้าGต่อไปนี้ไCmaj7ม่มีเธอ------------------------และคนอย่างFฉัน จะGอยู่อย่างไร
   ต้องสูญEmเสียเธอไปไร้Amเธอ     Gคู่     Fฉันไม่Gรู้จะอยู่เพื่อใCคร
และคนอย่างFฉัน
   ต้องเGจ็บกับความช้ำEmนี้ไปนานซักAmเท่า   ไGหร่
จะเFจ็บเพียงใด จะปวดFmร้าวเพียงใด------------------------Dm7หากฉันไม่Gต้องเสียใจ กับEmการเสียเธอในAmวันนี้
    Dm7อย่างไรก็Gคงต้องมีสักCmaj7ครั้ง
Dm7กับการต้องเGสียเธอไป
  Em หากใครคนAmหนึ่งพลาดพลาดพลั้ง
หมดDm7สิ้นหนทาง ต้องอGยู่ลำพังไม่Cmaj7มีใคร------------------------แต่คนอย่างFฉัน ต้องอGยู่ต่อไป
   แม้Emเสียเธอไปไร้Amเธอ     Gคู่    Fแม้ไม่Gรู้จะอยู่เพื่อใCคร
และคนอย่างFฉัน
   ต้องเGจ็บกับความช้ำEmนี้ไปนานซักAmเท่า   ไGหร่
จะเFจ็บเพียงใด จะอGยู่ไปโดยไม่Cมีเธอ
Instru :Fmaj7Em7Fmaj7 GEm7+Fmaj7Em7F F#dimGแต่คนอย่างFฉัน ต้องอGยู่ต่อไป
   แม้Emเสียเธอไปไร้Amเธอ    Gคู่   แFม้ไม่Gรู้จะอยู่เพื่อใCคร
และคนอย่างFฉัน
   ต้องเGจ็บกับความช้ำEmนี้ไปนานซักAmเท่า   ไGหร่
จะเFจ็บเพียงใด จะปวดFmร้าวแค่ไหน------------------------แต่คนอย่างFฉัน ต้องอGยู่ต่อไป แม้Emเสียเธอไปไร้Amเธอ    Gคู่     
Fม้ไม่Gรู้จะอยู่เพื่อใCคร  B   
   .Bb..       Am          G#        G      Em
คนอย่างFฉันต้องเGจ็บกับความช้ำEmนี้ไปนานซักAmเท่า   ไGหร่
จะเFจ็บเพียงใด จะGอยู่ไปโดยลCำพังB   
   .Bb..      Am          G#        G      Em
จะเFจ็บเพียงใด จะGอยู่ไปโดยไม่FมีเธอFm         Cmaj7
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อยู่ไปไม่มีเธอ คอร์ด Black Head

หมดแล้วหมดสิ้นหนทาง จะดึงรั้งเธออีกต่อไป
จบแล้วไม่มีเธอนับจากนี้
ขาดคนรักคนเอาใจ ขาดคนที่คอยหวังดี
จะทำเช่นไร ถ้าต่อไปนี้ไม่มีเธอ

และคนอย่างฉัน จะอยู่อย่างไร
ต้องสูญเสียเธอไปไร้เธอคู่ ฉันไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร
และคนอย่างฉัน
ต้องเจ็บกับความช้ำนี้ไปนานซักเท่าไหร่
จะเจ็บเพียงใด จะปวดร้าวเพียงใด

หากฉันไม่ต้องเสียใจ กับการเสียเธอในวันนี้
อย่างไรก็คงต้องมีสักครั้ง
กับการต้องเสียเธอไป
หากใครคนหนึ่งพลาดพลาดพลั้ง
หมดสิ้นหนทาง ต้องอยู่ลำพังไม่มีใคร

แต่คนอย่างฉัน ต้องอยู่ต่อไป
แม้เสียเธอไปไร้เธอคู่ แม้ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร
และคนอย่างฉัน
ต้องเจ็บกับความช้ำนี้ไปนานซักเท่าไหร่
จะเจ็บเพียงใด จะอยู่ไปโดยไม่มีเธอ

แต่คนอย่างฉัน ต้องอยู่ต่อไป
แม้เสียเธอไปไร้เธอคู่ แม้ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร
และคนอย่างฉัน
ต้องเจ็บกับความช้ำนี้ไปนานซักเท่าไหร่
จะเจ็บเพียงใด จะปวดร้าวแค่ไหน

แต่คนอย่างฉัน ต้องอยู่ต่อไป แม้เสียเธอไปไร้เธอคู่
แม้ไม่รู้จะอยู่เพื่อใคร
คนอย่างฉันต้องเจ็บกับความช้ำนี้ไปนานซักเท่าไหร่
จะเจ็บเพียงใด จะอยู่ไปโดยลำพัง
จะเจ็บเพียงใด จะอยู่ไปโดยไม่มีเธอ