เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป คอร์ด Clash

คอร์ดเพลง เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ของ Clash และเนื้อร้องคำร้อง : แสนคม สมคิด, ทำนอง : แบงค์ Clash, เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • Am6Chord Guitar Am6
 • Am7Chord Guitar Am7
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C/BChord Guitar C/B
 • C/BbChord Guitar C/Bb
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • Em6Chord Guitar Em6
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • F/EChord Guitar F/E
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป Clash. And lyrics with chords guitar G,D/F#,Em,D,C,Bm,Am,EmM7,Em7,Em6,B,A,Cm,C/B,C/Bb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :G D/F#Em DC BmAm DGความเป็นจD/F#ริงวันนี้ แม้ทำให้Emเรา ต้องปDวดใจ
  แต่Cฉัน... ไม่Bmลืม ภาAmพเธอ ได้Dเลย 
Emเก็บอยู่ในหัวEmM7ใจฉัน  คิดถึEm7ง และเป็นEm6ห่วงเธอ
  Cรักเธออยู่Bmเสมอ  ไม่AmเคยลบเDลือน------------------------GวันเวลาจะD/F#หมุน ไปนานแสนEmนาน  สักเDท่าไร
  อยากCขอ... ให้Bmเธอ มั่นAmใจ สัญDญา    
Emจะอยู่รอที่EmM7ตรงนี้  ถึงEm7รู้เธอไม่กEm6ลับมา 
  แCต่ความBmรู้สึก  จะไม่เAmลือน จากDเธอ------------------------
* Gเธอจะอยู่กับD/F#ฉัน ตลอดEmไป 
 ไม่ว่าอีกนาน แสนCนาน  นานเท่าDไร ไม่ลืมเลือน
Gความทรงจำ จะD/F#ย้ำ และช่วยเEmตือน 
 เราต่างผูกพัน ด้วยCรัก   Dตลอด(G)ไป
Instru :G D/F#EmC BmC D+G D/F#EmCDG D/F#EmC D+G D/F#EmC
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Bไกลห่างคนละEmฟ้า  แต่ด้วยDรัก  และศรัทGธา   
จะเชื่อมใจถึงCกัน  จะสัBmญญา ด้วยหัAmวใจ
ไม่มีใDครแทนเธอ
Instru :EmCDD
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Emความทรงจำ  จะย้ำและช่วยเAตือน
  เราต่างผูกพัน ด้วยCรัก ตCmลอดไป
Outro :EmC C/BC/Bb CG
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป คอร์ด Clash

ความเป็นจริงวันนี้แม้ทำให้เราต้องปวดใจ
แต่ฉันไม่ลืมภาพเธอได้เลย
เก็บอยู่ในหัวใจฉัน คิดถึงและเป็นห่วงเธอ
รักเธออยู่เสมอไม่เคยลบเลือน

วันเวลาจะหมุนไปนานแสนนานสักเท่าไร
อยากขอให้เธอมั่นใจสัญญา
จะอยู่รอที่ตรงนี้ ถึงรู้เธอไม่กลับมา
แต่ความรู้สึกจะไม่เลือนจากเธอ

* เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป
ไม่ว่าอีกนานแสนนาน นานเท่าไรไม่ลืมเลือน
ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน
เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป

(ซ้ำ *)

ไกลห่างคนละฟ้า แต่ด้วยรักและศรัทธา
จะเชื่อมใจถึงกัน จะสัญญาด้วยหัวใจ
ไม่มีใครแทนเธอ

(ซ้ำ *)

ความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน
เราต่างผูกพันด้วยรักตลอดไป