จะตายเพราะรักเธอ คอร์ด ดอน ปาละกุล

คอร์ดเพลง จะตายเพราะรักเธอ ของ ดอน ปาละกุล และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

อยู่ได้หรือเปล่า ยังเจ็บยังเหงายังเศร้าอยู่ไหม จะถามทำไม ถ้ามีแก่ใจจะสำนึกผิด ตอนที่จะทิ้ง ทำไมไม่ คิด ว่าคนรักเธอ จนสุดชีวิตจะอยู่ได้ไหม ขอบใจที่ห่วง ขอร้องอย่าห...
Dark / Light
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง จะตายเพราะรักเธอ คอร์ด ดอน ปาละกุล

อยู่ได้หรือเปล่า ยังเจ็บยังเหงายังเศร้าอยู่ไหม จะถามทำไม ถ้ามีแก่ใจจะสำนึกผิด ตอนที่จะทิ้ง ทำไมไม่
คิด ว่าคนรักเธอ จนสุดชีวิตจะอยู่ได้ไหม
ขอบใจที่ห่วง ขอร้องอย่าห่วงให้มากกว่านี้ โทรมาทุกที ที่ว่าจะลืมเลยลืมไม่ได้แผลที่ถูกทิ้ง เมื่อไหร่จะ
หาย เลิกโทรไม่ได้ จะยอมตัดใจยกซิมให้เธอ
* ถ้าตัดบัวยังเหลือใย ตัดใจยังเหลือเธอ เธอรู้ไหมว่ามันเจ็บ
** จะตายเพราะรักเธอ จะตายเพราะคิดถึงเธอ จะตายเพราะรับสายเธอ อย่าโทรมาอีกได้ไหม
*** ยิ่งห่วงยิ่งซ้ำเติม จุดเดิมจนทนไม่ไหว อย่ามาทำเป็นปลอบใจ อยากอยู่เงียบเงียบคนเดียว
เจ็บปวดที่สุด ขอให้สิ้นสุดกันในชาตินี้ชาติหน้าถ้ามี ถ้าจะให้ดีค่อยโทรก็ได้แต่ว่าตอนนี้ ขอทีได้ไหม
กำลังทำใจ ถ้ามีแก่ใจขอให้ลบเบอร์
( * / ** / *** )
( ** / *** )
สส