หนักใจ คอร์ด ออร์โตบาห์น

คอร์ดเพลง หนักใจ ของ ออร์โตบาห์น และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เมื่อใจ หนึ่ง ฉันพร้อม จะลืมทุกอย่าง และพร้อมจะไป ให้ห่าง ให้ภาพ ความหลัง ลบเลือน ออกไป แต่ใจหนึ่ง ก็รู้ว่าทำไม่ได้ ไม่พร้อมให้ใจ ทนทรมาน เมื่อยามที่คิดถึง เรื่องที่แล้วมา

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • G#Chord Guitar Ab
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • BbmChord Guitar Bbm
 • Bbmaj7Chord Guitar Bbmaj7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • C#mChord Guitar C#m
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EbChord Guitar Eb
 • EbmChord Guitar Ebm
 • EmChord Guitar Em
 • Em6Chord Guitar Em6
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • F#Chord Guitar F#
 • F#mChord Guitar F#m
 • F/AChord Guitar F/A
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
 • Gm6Chord Guitar Gm6
 • Gm7Chord Guitar Gm7
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง หนักใจ ออร์โตบาห์น. And lyrics with chords guitar Bb,F/A,Gm,F,Eb,Dm,Cm,GmM7,Gm7,Gm6,Fm,Bbmaj7,D/F#,B,E,C#m,Ebm,F#,D,A/C#,Bm,A,G,Am,F#m,F#/Bb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Bb F/AGm FEb DmCm FBbฉันรู้ ว่ารักของเราจDmบลง 
และคง ไม่มีEbหนทาง ที่จะFคว้า เธอกลับมา
Bbฉันรู้ ว่าฉันต้องทนอ่Dmอนล้า 
เหนื่อยต่อกาEbรห้ามใจ ไม่ให้Fรักเธอ อีกเลย------------------------
*Gm ความ จริง ไม่GmM7คิด       ว่าGm7มัน  ยากGm6เย็นเท่าไEbหร่
Bbะทำ ใจ ให้เFmหมือนว่า
Bb  ไม่มีเEbธอเช่นเดิม  แFต่กลับต้องหนัก... ใจ
------------------------
** เมื่Bbอใจ หนึ่ง ฉัBbmaj7นพร้อม จะลืมทุกGmอย่าง
  และพร้อมจะFไป   ใEbห้ห่าง
ให้ภาพ ความหFลัง ลบเลือน ออกไป
แต่Bbใจหนึ่ง  Fmก็รู้ว่า  Bb  ทำไม่Ebได้ 
ไม่Dmพร้อมให้D/F#ใจ ทนทGmรมาน  F  
เมื่อยามEbที่คิดถึง เFรื่องที่แล้(F#)วมา
Instru :BbEbBbฉันรู้ ฉันต้องทำอย่าDmงไร
แต่ทำไม ถึEbงจำ  และยังFรักเธอ เรื่อยไป
Bbทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผลสุดDmท้าย 
เธอก็คง ไม่Ebมา ไม่อยากFคิดมาก อีD/F#กเลย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :BEBEC#mEbmEF#
*** เมื่อDใจ หนึ่ง ฉันA/C#พร้อม จะลืมทุกBmอย่าง 
และAพร้อมจะไป ให้Gห่าง
ให้ภาพ ความหAลัง ลบเลือน ออกไป
แต่Dใจหนึ่ง ก็Amรู้ว่า     Dทำไม่Gได้ 
F#mม่พร้อมให้F#/Bbใจ  ทนทรBmมาน    A  
เมื่อยามที่Gคิดถึง เAรื่องที่แล้Dวมา
 1. ( ซ้ำ  
 2. ***
 3.  )
Outro :DBmG AD
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง หนักใจ คอร์ด ออร์โตบาห์น

ฉันรู้ ว่ารักของเราจบลง
และคง ไม่มีหนทาง  ที่จะคว้า เธอกลับมา
ฉันรู้ ฉันต้องทนอ่อนล้า 
เหนื่อยต่อการ ห้ามใจ ไม่ให้รักเธอ อีกเลย
 
* ความ จริง ไม่คิดว่ามัน ยากเย็นเท่าไหร่ 
จะทำ ใจ ให้เหมือนว่า ไม่มีเธอเช่นเดิม 
แต่กลับต้องหนัก ใจ
 
** เมื่อใจ หนึ่ง ฉันพร้อม จะลืมทุกอย่าง 
และพร้อมจะไป ให้ห่าง 
ให้ภาพ ความหลัง ลบเลือน ออกไป
แต่ใจหนึ่ง ก็รู้ว่าทำไม่ได้ 
ไม่พร้อมให้ใจ ทนทรมาน 
เมื่อยามที่คิดถึง เรื่องที่แล้วมา
 
ฉันรู้ ฉันต้องทำอย่างไร แต่ทำไม ถึงจำ 
และยังรักเธอ เรื่อยไปทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผลสุดท้าย 
เธอก็คง ไม่มา ไม่อยากคิดมาก อีกเลย

(ซ้ำ *, **)

*** เมื่อใจ หนึ่ง ฉันพร้อม จะลืมทุกอย่าง
และพร้อมจะไป ให้ห่าง 
ให้ภาพ ความหลัง ลบเลือน ออกไป
แต่ใจหนึ่ง ก็รู้ว่าทำไม่ได้  ไม่พร้อมให้ใจ ทนทรมาน 
เมื่อยามที่คิดถึง เรื่องที่แล้วมา

(ซ้ำ ***)