เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DF#mGAเป็นตำDนาน เล่าขาน ผ่านF#mมา นมนาน
  บอกลูกหGลาน รุ่นหลัง ฟังAให้ดี
เรื่องความDรัก และความโศก โสF#mภา-โสภี
  จบลงGที่ ความโศกเAศร้า
ของชายหDนุ่ม หญิงสาว รักกันF#mมา หลายปี
  เป็นความGรักคงที่ และมั่นAคง
น้องเป็นDครู พี่เป็นเพียง คนขับF#mรถ จน ๆ
  จะขGยัน อดทน เพื่อเAธอ นะ------------------------เหนื่อยเพียงไDหน ทนต้องทำ เพื่อF#mเธอ ทุกอย่าง
  สิ่งใดขGวาง ฉันจะพร้อม สู้Aไป
มีความหDวัง เป็นพลัง เพื่อเF#mธอ ยิ่งใหญ่
  จะก้าวGไป พร้อมกับเธอ ผู้เAดียว
แล้วที่Dสุด เรื่องราว  มรF#mสุม ผ่านมา
  พ่อแม่Gจ๋า โปรดเห็นใจ Aข้าที
รักกันอDยู่ พรากกัน แยกF#mกัน ช้ำชีวี
  เกิดเป็นGคน ชาตินี้ มีแAต่ซวย------------------------น้องโดนเDขี้ยน น้ำตา ไหลF#mนอง สองแก้ม
  เหมือนมีดแGทง เฉือนกลาง Aใจพี่
เพราะความDจน จึงต้องทน แค้นF#mใจ เหลือที่
  จบแค่Gนี้ ลาที ความAระทม
และสุดDท้าย ความเป็นคน ก็มาF#mถึง ที่สุด
  แสนรันGทด เกิดมา ชาติAนี้
ผ้าขาวDม้า พันผูก พร้อมF#mใจ น้องพี่ 
ฝากกายGพลี ใต้สะAพานรัก สDารสิน A
Instru :DF#mBmF#mEmADBmEmADBmEmADAย้อนมาDสู่ ผู้คน ในF#mยุค ปัจจุบัน
  คนเราGนั้น มีแต่ความ หAลอกลวง
สวมหน้าDกากเข้าหา ใช้F#mปัญญา เข้าข่ม
  รักระGทม ไม่มีความ แAน่นอน
เป็นคนDจน แต่ไม่จน จิF#mตใจ
  มีความรัก มอบGให้ แก่คน ทุAกคน
ช่วยกันเDถิด เพื่อพี่น้อง แลF#mะคน จน ๆ
  ผู้ที่ทุกข์Gทน คือความAรัก ที่แน่Dนอน A------------------------
* Dน้ำ ยังไหBmลไป    ใEmครเขาก็กล่าวAขาน 
เหDมือนเป็นตำBmนาน บอกลูกหEmลาน ถึงความรักที่ผ่านAมา
Dฟ้ามีแสงBmดาว    Emคนเล่าขาน กันAมา 
   Dความรัก และน้ำBmตา   บอกตำEmนาน สะพานรักสารAสิน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
เล่นอีกครั้ง
น้ำยังไหลไป ใครเขาก็กล่าวขาน นับเป็นตำนาน บอกลูกหลาน ถึงความรักที่ผ่านมา ฟ้ามีแสงดาว คนเล่าขานกันมา ความรักและน้ำตา บอกตำนาน สะพานรักสารสิน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง สะพานรักสารสิน สิมิลัน. And lyrics with chords guitar in key D

เนื้อเพลง: สะพานรักสารสิน คอร์ด สิมิลัน

คำร้อง/ทำนอง : ประเสริฐ สาลี, เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เป็นตำนาน เล่าขาน ผ่านมานมนาน
บอกลูกหลาน รุ่นหลัง ฟังให้ดี
เรื่องความรัก และความโศก โสภา-โสภี
จบลงที่ความโศกเศร้า----------ของชายหนุ่ม หญิงสาว รักกันมาหลายปี
เป็นความรักคงที่ และมั่นคง
น้องเป็นครู พี่เป็นเพียง คนขับรถ จน ๆ
จะขยัน อดทน เพื่อเธอนะ----------เหนื่อยเพียงไหน ทนต้องทำเพื่อเธอทุกอย่าง
สิ่งใดขวาง ฉันจะพร้อมสู้ไป
มีความหวัง เป็นพลัง เพื่อเธอยิ่งใหญ่
จะก้าวไป พร้อมกับเธอผู้เดียว----------แล้วที่สุดเรื่องราว  มรสุมผ่านมา
พ่อแม่จ๋า โปรดเห็นใจ ข้าที
รักกันอยู่ พรากกัน แยกกันช้ำชีวี
เกิดเป็นคนชาตินี้ มีแต่ซวย----------น้องโดนเขี้ยน น้ำตา ไหลนองสองแก้ม
เหมือนมีดแทง เฉือนกลางใจพี่
เพราะความจน จึงต้องทน แค้นใจเหลือที่
จบแค่นี้ ลาที ความระทม----------และสุดท้าย ความเป็นคน ก็มาถึงที่สุด
แสนรันทด เกิดมาชาตินี้
ผ้าขาวม้า พันผูก พร้อมใจน้องพี่
ฝากกายพลี ใต้สะพานรักสารสิน----------ย้อนมาสู่ผู้คน ในยุคปัจจุบัน
คนเรานั้น มีแต่ความหลอกลวง
สวมหน้ากากเข้าหา ใช้ปัญญาเข้าข่ม
รักระทม ไม่มีความแน่นอน----------เป็นคนจน แต่ไม่จน จิตใจ
มีความรักมอบให้ แก่คนทุกคน
ช่วยกันเถิดเพื่อพี่น้อง และคน จน ๆ
ผู้ที่ทุกข์ทน คือความรักที่แน่นอน----------* น้ำ ยังไหลไป ใครเขาก็กล่าวขาน
เหมือนเป็นตำนาน บอกลูกหลาน ถึงความรักที่ผ่านมา
ฟ้ามีแสงดาว คนเล่าขานกันมา ความรักและน้ำตา
บอกตำนาน สะพานรักสารสิน----------(ซ้ำ *)