กองไว้ คอร์ด เจ เจตริน

คอร์ดเพลง กองไว้ ของ เจ เจตริน และเนื้อร้องคำร้อง : โอภาส พันธุ์ดี, ทำนอง/เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

เก็บเอาคำว่าเสียใจ กองไว้ตรงนั้น เพราะมันไม่มีค่าอันใด ไปอยู่ที่ไหนมา เมื่อฉันไม่มีใคร เธอไปไหน ไปไหนที่ผ่านมา ที่เธอมองผ่าน ที่ผ่านมา ไม่เคยต้องการ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • Amaj7Chord Guitar Amaj7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#dimChord Guitar C#dim
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • EChord Guitar E
 • EbdimChord Guitar Ebdim
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง กองไว้ เจ เจตริน. And lyrics with chords guitar A,F#m,C#m,D,E,Amaj7,E/G#,Bm,Ebdim

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AF#mC#mD EAF#mC#mDที่แAล้วมา Amaj7เธอไม่เคย ดูF#mแลหัวใจ
  ที่แAล้วมา Amaj7เธอไม่มอง ว่าF#mใครทุกข์ใจ
แต่Dก่อนนั้น เEธอเอง ที่Aทิ้งฉันE/G#ไป  หาใF#mหม่
   ในDวันนี้ กEลับจะมาเสียAใจ  E------------------------
* เก็บเอาคำว่าเAสียใจ F#mกองไว้ตรงนั้น
   Bmเพราะมัน  ไม่Eมีค่าอันใด
ไปอยู่ที่ไหAนมา เมื่อF#mฉันไม่มีใคร
   เธอไBmปไหน ไEปไหนที่ผ่านC#mมา
ที่เธอมDองผ่าน ที่ผ่C#mานมา ไม่เคยต้Dองการ
Ebdim         และEมันก็นาน นานจนสายเกินไป
Instru :AF#mC#mD EAF#mC#mDต่อAนี้ไป  Amaj7ความช้ำใจ มันF#mคงไม่มี
  ต่อAนี้ไป Amaj7ตัวฉันคง ทำF#mใจได้ดี
จะDบาปไหม Eหากฉัน จะAขอ ไE/G#ป เสีย    F#mที
       ในDวันนี้ อEยากจะลืมหน้าเAธอ  E
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :AF#mBmE
** เก็บเอาคำว่าเAสียใจ F#m กองไว้ตรงนั้น
   Bmเพราะมัน ไม่Eมีค่าอันใด
ไปอยู่ที่ไAหนมา เมื่อF#mฉันไม่มีใคร
   Bmสายไป ก็Eคงต้องให้เธอ
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
...Fade Out...
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง กองไว้ คอร์ด เจ เจตริน

ที่แล้วมา เธอไม่เคยดูแลหัวใจ
ที่แล้วมา เธอไม่มองว่าใครทุกข์ใจ
แต่ก่อนนั้น เธอเอง ที่ทิ้งฉันไปหาใหม่
ในวันนี้ กลับจะมาเสียใจ

* เก็บเอาคำว่าเสียใจ กองไว้ตรงนั้น
เพราะมันไม่มีค่าอันใด
ไปอยู่ที่ไหนมา เมื่อฉันไม่มีใคร
เธอไปไหน ไปไหนที่ผ่านมา
ที่เธอมองผ่าน ที่ผ่านมา ไม่เคยต้องการ
และมันก็นาน นานจนสายเกินไป

ต่อนี้ไป ความช้ำใจมันคงไม่มี
ต่อนี้ไป ตัวฉันคงทำใจได้ดี
จะบาปไหม หากฉันจะขอไปเสียที
ในวันนี้ อยากจะลืมหน้าเธอ

(*)

** เก็บเอาคำว่าเสียใจ กองไว้ตรงนั้น
เพราะมันไม่มีค่าอันใด
ไปอยู่ที่ไหนมา เมื่อฉันไม่มีใคร
สายไป ก็คงต้องให้เธอ

(**) ...Fade Out...