ในหลวงในดวงใจ คอร์ด ทาทา ยัง

คอร์ดเพลง ในหลวงในดวงใจ ของ ทาทา ยัง และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ใครที่สอนให้เรายิ้มสู้ ได้เรียนได้รู้ความพอดี ได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามี อยู่ดีกินดีเรื่อยมา ใครที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เข้าใจและเข้าถึงพัฒนา ปิดทองข้างหลัง องค์พระปฏิมา จ...
Dark / Light
คอร์ดเพลง ในหลวงในดวงใจ ของ ศิลปิน ทาทา ยัง เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::ใครที่สอนให้เรายิ้มสู้ ได้เรียนได้รู้ความพอดี ได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามี อยู่ดีก

เนื้อเพลง ในหลวงในดวงใจ คอร์ด ทาทา ยัง

 ใครที่สอนให้เรายิ้มสู้ ได้เรียนได้รู้ความพอดี ได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามี อยู่ดีกินดีเรื่อยมา ใครที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เข้าใจและเข้าถึงพัฒนา ปิดทองข้างหลัง องค์พระปฏิมา จะเหนื่อยจะล้าไม่เคยท้อใจ นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส เราต่างก็รู้ กันอยู่แก่ใจ จะมีใครรักเราได้เท่านี้ นี่คือในหลวงในดวงใจ ที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ เย็นศิระพระบริบาล ใต้ร่มพระบารมี ไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้ เรารักในหลวง พ่อคือแก้วตาขวัญใจ จะเทิดจะทูนไว้เหนือชีวัน พ่อเป็นดั่งแสงเทียน ในดวงใจนิรันดร์ และยังคงเป็นมิ่งขวัญตลอดไป นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส เราต่างก็รู้ กันอยู่แก่ใจ จะมีใครรักเราได้เท่านี้ นี่คือในหลวงในดวงใจ ที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ เย็นศิระพระบริบาล ใต้ร่มพระบารมี ไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้ เรารักในหลวง นี่คือในหลวงในดวงใจ ที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ เย็นศิระพระบริบาล ใต้ร่มพระบารมี ไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้ นี่คือในหลวงในดวงใจ ที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้อย่างวันนี้ เย็นศิระพระบริบาล ใต้ร่มพระบารมี ไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้ เรารักในหลวง