ขอคนรู้ใจ คอร์ด ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง ขอคนรู้ใจ ของ ไผ่ พงศธร และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ, เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี

กลับบ้านเย็นนี้ คงมีแค่เงาเป็นเพื่อน ชีวิตก็เหมือน ไม่มีทิศทางก้าวไป รบกับคำถาม ว่าวันนี้เราทำเพื่อใคร กราบพระถ้าแม้นดลได้ ขอคนรู้ใจสักคน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ขอคนรู้ใจ ไผ่ พงศธร. And lyrics with chords guitar F#m,E,Bm,A,C#m,D

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :F#m EF#mBm EF#m+A EF#mBm C#mF#m EF#m Eกลับบ้านเย็นAนี้ อยากEมีคนซับเหงื่อF#mให้ 
 ถามว่าเหนื่อยไAหม เตรียมEน้ำเย็นเย็นคF#mอยท่า
เอียงแก้มให้Aหอม ย้อF#mมใจให้ลืมปัBmญหา  
เปลี่ยนEห้องที่เคC#mยไร้ค่า ให้น่าEอยู่และดูสBmดใส    E------------------------เหนื่อยกายใจAท้อ อยากEมียิ้มรอตรงF#mหน้า 
 สุขตอนหลับAตา ตื่นEมามีคนเคียงใF#mกล้
อยากฟังคำหAวาน เติF#mมความเบิกบานBmให้ใจ
  แค่Eนี้ก็คงทC#mำให้   หัวEใจฟื้นจากคAวามล้า------------------------นี่กลับบ้Bmานมา มองเAห็นแต่หน้Bmาทีวี    E  
เปิดฟังดBmนตรี ก็มีแต่โฆษC#mณา
อาศัยความเF#mพลีย  กล่อมนอนหลายปีผ่Bmานมา 
 วันEนี้รู้ตัวเองAว่า อยากBmมี  ผู้มาร่Eวมใจ------------------------
* กลับบ้านเย็นAนี้    คงEมีแค่เงาเป็นF#mเพื่อน 
 ชีวิตก็เหAมือน ไม่Eมีทิศทางก้าวF#mไป
รบกับคำAถาม ว่าวันF#mนี้เราทำเพื่อBmใคร 
 กราบEพระ ถ้าแม้นC#mดลได้ ขอEคนรู้ใจAสักคน
Instru :F#m EF#mBm C#mF#m+D EC#m F#mD EF#m E
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :F#m EF#mBm C#mF#m EF#m EA
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ขอคนรู้ใจ คอร์ด ไผ่ พงศธร

กลับบ้านเย็นนี้ อยากมีคนซับเหงื่อให้
ถามว่าเหนื่อยไหม เตรียมน้ำเย็นเย็นคอยท่า
เอียงแก้มให้หอม ย้อมใจให้ลืมปัญหา
เปลี่ยนห้องที่เคยไร้ค่า ให้น่าอยู่และดูสดใส

เหนื่อยกายใจท้อ อยากมียิ้มรอตรงหน้า
สุขตอนหลับตา ตื่นมามีคนเคียงใกล้
อยากฟังคำหวาน เติมความเบิกบานให้ใจ
แค่นี้ก็คงทำให้ หัวใจฟื้นจากความล้า

นี่กลับบ้านมา มองเห็นแต่หน้าทีวี
เปิดฟังดนตรี ก็มีแต่โฆษณา อาศัยความเพลีย
กล่อมนอนหลายปีผ่านมา
วันนี้รู้ตัวเองว่า อยากมีผู้มาร่วมใจ

* กลับบ้านเย็นนี้ คงมีแค่เงาเป็นเพื่อน
ชีวิตก็เหมือน ไม่มีทิศทางก้าวไป
รบกับคำถาม ว่าวันนี้เราทำเพื่อใคร
กราบพระถ้าแม้นดลได้ ขอคนรู้ใจสักคน

(ซ้ำ *)