คนที่คุณก็รู้ว่าใคร คอร์ด Stamp

คอร์ดเพลง คนที่คุณก็รู้ว่าใคร ของ Stamp และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข, เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

โปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผม จากคน ๆ เดิม(ใครบางคน)คนที่คุณก็รู้ว่าใคร คนที่คอยอยู่ ดูแลระยะไกลจำได้ไหม เขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิม คุณก็รู้ว่าใคร
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • B7Chord Guitar B7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • E7Chord Guitar E7
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง คนที่คุณก็รู้ว่าใคร Stamp. And lyrics with chords guitar G,D,Em,C,B7,B7/Eb,Dm,Bm,Am

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GDEmC(2 Times)หากGคุณตื่นตอนเช้า แล้วB7พบว่า B7/Eb   
มีช่อดอกEmไม้ใหญ่ มองDmหา   เจ้าGของ คุณก็ไม่เCห็นใคร
ก็ไม่ต้องแBmปลกใจ เพราะช่อAmนั้น มันเป็นของDคุณ------------------------กลางGคืนก่อนเข้านอน แล้วB7พบว่า  B7/Eb 
มี เบอร์ที่ไEmม่คุ้น  ส่งDmเป็นข้อคGวาม ว่าเค้าคิดCถึงคุณ
ด้วยถ้อยBmคำอ่อนละมุน ว่าคืนAmนี้ ฝันดีรีบเDข้านอน------------------------Cก็อย่าเพิ่งคิดไปไกBmล ใครส่งให้ใครผิดหรือเAmปล่า 
ไม่ต้องเดาก็แค่Dรับมันไป------------------------
* โปรดอย่าGสงสัย นั่นคือความจริงใจจากผม
จาก Bmคน ๆ เดิม (ใครบางคน) คนที่คุณก็Emรู้ว่าใคร
คนที่Cคอยอยู่ ดูBmแลระยะไกลจำได้ไAmหม 
เขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเDดิม คุณก็Gรู้ว่าใคร
(คุณก็รู้ใช่มั้ย)
Instru :GDEmCเมื่อGไรเจอลมฝน ตัวเปียกปB7อนหนาวB7/Ebกาย 
ต้องรีบไปใEmห้ทัน ในDmใจหวังเGพียง ขอมีร่มCสักคัน
ก็ไม่ต้องBmตก ใจ ถ้าคุณบังเAmอิญ เห็นมันวางอยู่ตรงDนั้น 
Cก็จะเป็นใครไปไBmด้ ไม่ต้องวุ่นวายเก็บไปAmคิด
   นึกสักนิดก็คงDรู้กัน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :GDEmC(2 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. *
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คนที่คุณก็รู้ว่าใคร คอร์ด Stamp

หากคุณตื่นตอนเช้าแล้วพบว่ามีช่อดอกไม้ใหญ่
มองหาเจ้าของคุณก็ไม่เห็นใคร
ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะช่อนั้นมันเป็นของคุณ
กลางคืนก่อนเข้านอนแล้วพบว่ามีเบอร์ที่ไม่คุ้น
ส่งเป็นข้อความว่าเค้าคิดถึงคุณ
ด้วยถ้อยคำอ่อนละมุน ว่าคืนนี้ฝันดีรีบเข้านอน
ก็อย่าเพิ่งคิดไปไกล ใครส่งให้ใครผิดหรือเปล่า
ไม่ต้องเดาก็แค่รับมันไป

* โปรดอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผม
จากคน ๆ เดิม(ใครบางคน)คนที่คุณก็รู้ว่าใคร
คนที่คอยอยู่ ดูแลระยะไกลจำได้ไหม
เขายังเป็นห่วงคุณเหมือนเดิม คุณก็รู้ว่าใคร
(คุณก็รู้ใช่มั้ย)

เมื่อไรเจอลมฝน ตัวเปียกปอนหนาวกาย
ต้องรีบไปให้ทัน ในใจหวังเพียงขอมีร่มสักคัน
ก็ไม่ต้องตกใจถ้าคุณบังเอิญเห็นมันวางอยู่ตรงนั้น
ก็จะเป็นใครไปได้ ไม่ต้องวุ่นวายเก็บไปคิด
นึกสักนิดก็คงรู้กัน

(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *,*)