รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก คอร์ด K-OTIC

คอร์ดเพลง รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก ของ K-OTIC และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ที่บอกว่ารักไม่ได้ ที่จริงเธอไม่ได้รัก ถ้าเธอไม่จริงจัง แล้วมาให้ความหวังฉันทำไม ที่บอกเธอรักไม่ได้ เพราะเธอมีฉันเอาไว้ แค่คั่นเวลาหรือเปล่า หรือแค่คบเอาไว้แก้เหงา ช่วยบอ...
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
คอร์ดเพลง รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก K-OTIC. And lyrics with chords guitar Bm,C#m,D,E,A,F#m,Em,Dm,A7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Bm C#m D E(2 Times)+A F#mBm EC#m F#mBm EAเรายังรักกันF#mไม่ได้ มันยังไม่ถึBmงวัน     
Eธอให้รอไC#mปก่อน แล้F#mวกัน   
  (Bm พูดว่าฉันต้องเชื่อEใจเธอบ้างสิ )  
 Aจับมือกันก็ไF#mม่ได้กลัวคนมองEmไม่ดี  
Dรักต้องอยู่ในC#mกฎ      ที่Dมี    
  (Bm พรุ่งนี้ไม่สายก็ได้ อ๊ะEฉันเชื่อตามเธอ )------------------------
*C#m และที่เค้าไปรับและไF#mปส่ง 
  ทุก ๆ ครั้งที่เห็นยัง งBmง ๆ
ตกลงต้องรอหรือไม่ต้องEรอ 
  เธอจะช่วยบอกทีได้C#mไหม  ฉันF#mไม่รู้       Dm          E
------------------------
** ที่บอกว่ารักไม่Dได้ ที่จริงเธอC#mไม่ได้รักF#m          
ถ้าBmเธอไม่จริงจัง แล้วEมาให้ความหวังฉันAทำไม
ที่A7บอกเธอรักไม่Dได้ เพราะเธC#mอมีฉันเอาไว้
F#mค่คั่นเวลาหรือเปDล่า หรือแค่BmคบเอาC#mไว้แก้เหDงา
   ช่วยEบอกฉัน(A)ที       (F#m)
------------------------
Aไม่โทรหาทำเป็F#mนหวง ทำเป็นห่วงเหมือBmนแคร์
แต่Eไม่ให้บอกคC#mนอื่น  ว่าF#mแฟน  
  (Bm ฉันก็นึกว่าเรากำEลังดูใจ )
A อย่าเพิ่งนู้น อย่าเF#mพิ่งนี้ อย่าเพิ่งคิดมากEmมาย 
   Dถึงเวลาที่C#mควร   เมื่อไDหร่  
Bm และเธอนั้นจะเป็นคนEพูดมันเอง
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :A F#mBm EC#m DBm E
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. **
 5.  )
Outro :Bm C#m D E(2 Times)A
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง รักไม่ได้หรือไม่ได้รัก คอร์ด K-OTIC

เรายังรักกันไม่ได้ มันยังไม่ถึงวัน
เธอให้รอไปก่อนแล้วกัน (พูดว่าฉันต้องเชื่อใจเธอบ้างสิ)
จับมือกันก็ไม่ได้กลัวคนมองไม่ดี รักต้องอยู่ในกฎที่มี
(พรุ่งนี้ไม่สายก็ได้ อ๊ะฉันเชื่อตามเธอ)

* และที่เค้าไปรับและไปส่ง
ทุก ๆ ครั้งที่เห็นยังงง ๆ
ตกลงต้องรอหรือไม่ต้องรอ
เธอจะช่วยบอกทีได้ไหม ฉันไม่รู้

** ที่บอกว่ารักไม่ได้ ที่จริงเธอไม่ได้รัก
ถ้าเธอไม่จริงจัง แล้วมาให้ความหวังฉันทำไม
ที่บอกเธอรักไม่ได้ เพราะเธอมีฉันเอาไว้
แค่คั่นเวลาหรือเปล่า หรือแค่คบเอาไว้แก้เหงา
ช่วยบอกฉันที

ไม่โทรหาทำเป็นหวง ทำเป็นห่วงเหมือนแคร์
แต่ไม่ให้บอกคนอื่นว่าแฟน (ฉันก็นึกว่าเรากำลังดูใจ)
อย่าเพิ่งนู้น อย่าเพิ่งนี้ อย่าเพิ่งคิดมากมาย
ถึงเวลาที่ควรเมื่อไหร่ และเธอนั้นจะเป็นคนพูดมันเอง

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **, **)