หลับตาซิที่รัก ในวงแขนของฉัน จะไม่มีผู้ใด คิดทำร้ายเธอได้ หลับตาซิที่รัก ขอจงนอนหลับฝัน เพื่อพรุ่งนี้ได้พบ วันใหม่ กับฉัน

หลับตา คอร์ด/คีย์/วิธีจับคอร์ด

 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • B7Chord Guitar B7
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C7Chord Guitar C7
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • E7Chord Guitar E7
 • EbChord Guitar Eb
 • EbmChord Guitar Ebm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง หลับตา ชรัส เฟื่องอารมณ์. And lyrics with chords guitar in key Bb

เนื้อเพลง: หลับตา ชรัส เฟื่องอารมณ์

คำร้อง : ชรัส เฟื่องอารมย์, ทำนอง/เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์
* คืนนี้เธอจงนอน ด้วยใจเป็นสุข
ขอจงลืมวันวานผ่านมา
คืนนี้ไม่ต้องกลัว เรื่องใดหลอกหนา
เพราะฉันยังคงอยู่ ใกล้ชิดเธอ----------คืนนี้ดาวลางเลือน เสียงนกละเมอ เสียงเรไรบรรเลง
เรียกขวัญ ตัวฉันนั้นจะคอย ดูแลป้องกัน
ลิ้นยุงไรเข้ามาใกล้เธอ----------** หลับตาซิที่รัก ในวงแขนของฉัน จะไม่มีผู้ใด
คิดทำร้ายเธอได้ หลับตาซิที่รัก ขอจงนอนหลับฝัน
เพื่อพรุ่งนี้ได้พบ วันใหม่ กับฉัน----------จงพริ้มตาแล้วนอน เสียนะเจ้านอน เสียงเจ้าแมว
เกเรก้องดัง ฟังซิเจ้าจงฟัง ลืมเถิดความหลัง
เพราะฉันยังคงอยู่ ใกล้ชิดเธอ----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)