เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AmDGDได้แต่ทำGใจเมื่อเธอจะลา ได้แต่มองCตา
กับยอมรับความจริงD  และก็Cพูดได้เพียง ว่าเGข้าใจD  
เมื่อเป็นคนเGดิม ที่ดีไม่พอ ไม่เคยเปลี่ยนแปCลง
ให้ดีเท่าคนใหม่ D  เลยไม่Cมีอะไร จะแGก้ตัว------------------------ฉันเป็นอย่างAmไร ก็เป็นเหมือนเก่า
คบกัน ก็Dคุยแต่เรื่อง เก่า ๆ
ยังคงเGป็น คนเดิม ที่G7มันน่าเบื่อ
ทุกวันผ่านAmไป ยังเป็นเหมือนเก่า
  ฉันยังคงเCป็น อย่างเคย
ก็สมควรที่ เธอDทิ้งไDsus4ป             D------------------------แต่มีสิ่งGนึง ที่ยังติดใจ  ก่อนที่เธอไC
อยากบอกให้เธอฟังD  แม้ว่าCมัน ไม่พอจะGรั้งเธอD 
สิ่งที่คนเGดิม จะพูดออกไป ก็คือคำเCดิม
จากวันที่พบเจอD  และจะCย้ำให้เธอ ได้เGข้าใจ------------------------
* ฉันเป็นอย่างAmไร ก็เป็นเหมือนเก่า 
รักเธอเท่าDไร จะรักเท่าเก่า
ยังคงเGป็นคนเดิม อย่างG7นี้เรื่อยไป
  แม้วันพรุ่Amงนี้ จะไม่เหมือนเก่า ฉันยังจะเCป็นอย่างเคย
(ถึงแม้ว่ามัน ไม่เหDลือใคร แต่ฉัน จะรักเธอเหมือนเGดิม )
  (จะขอรักเธอ อย่างเ(D)ดิม)
------------------------
Emและแม้วันใด ถ้าเธอเจ็บBmช้ำ... 
ก็Amขอ ให้มองกลับDมา ณ. ที่เGก่า
Emหากเขาได้ทำ ให้เธอปวดBmร้าว
  มองมาFที่ เดิม ๆ จะเห็นคนเดิม คนDนี้Instru :GCD CG(2 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
ไม่มีเธอแAmล้วก็ไม่เป็นไร จะเป็นอย่างDนี้และยังเข้าใจ
ยังคงเGป็นอย่างเดิม อย่างFนี้เรื่อยEmไป
แม้วันพรุ่งAmนี้ จะไม่เหมือนเก่า ฉันยังจะเCป็นอย่างเคย
ถึงแม้ว่ามัน ไม่เหDลือใคร
แต่ฉัน จะรักเธอเหมือนเGดิม   D------------------------ได้แต่ทำGใจเมื่อเธอจะลา
ได้แต่มองCตา กับยอมรับความจริง D 
และก็Cพูดได้เพียง ว่าเGข้าใจD 
เมื่อเป็นคนเGดิม ที่ดีไม่พอ
ไม่เคยเปลี่ยนแปCลง ให้ดีเท่าคนใหม่D 
เลยไม่Cมีอะไร ไปGรั้งเธอ...
Am  ได้แค่ Dขอรักเธอ อยู่เหGมือนเดิม
เล่นอีกครั้ง
ฉันเป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนเก่า รักเธอเท่าไร จะรักเท่าเก่า ยังคงเป็นคนเดิม อย่างนี้เรื่อยไป แม้วันพรุ่งนี้ จะไม่เหมือนเก่า ฉันยังจะเป็นอย่างเคย ถึงแม้ว่ามัน ไม่เหลือใคร
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • Asus4Chord Guitar Asus4
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • Dsus4Chord Guitar Dsus4
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
คอร์ดเพลง คนเดิม Free. And lyrics with chords guitar in key Am

เนื้อเพลง: คนเดิม คอร์ด Free

คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา, ทำนอง : ศราวุธ นนทรีย์, เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ได้แต่ทำใจ เมื่อเธอจะลา
ได้แต่มองตา กับยอมรับความจริง
และก็พูดได้เพียง ว่าเข้าใจ
เมื่อเป็นคนเดิม ที่ดีไม่พอ
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ให้ดีเท่าคนใหม่
เลยไม่มีอะไร จะแก้ตัว----------ฉันเป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนเก่า
คบกัน ก็คุยแต่เรื่อง เก่า ๆ
ยังคงเป็น คนเดิม ที่มันน่าเบื่อ
ทุกวันผ่านไป ยังเป็นเหมือนเก่า
ฉันยังคงเป็น อย่างเคย ก็สมควรที่ เธอทิ้งไป----------แต่มีสิ่งนึง ที่ยังติดใจ
ก่อนที่เธอไป อยากบอกให้เธอฟัง
แม้ว่ามัน ไม่พอจะรั้งเธอ
สิ่งที่คนเดิม จะพูดออกไป
ก็คือคำเดิม จากวันที่พบเจอ
และจะย้ำให้เธอ ได้เข้าใจ----------* ฉันเป็นอย่างไร ก็เป็นเหมือนเก่า
รักเธอเท่าไร จะรักเท่าเก่า
ยังคงเป็นคนเดิม อย่างนี้เรื่อยไป
แม้วันพรุ่งนี้ จะไม่เหมือนเก่า
(ฉันยังจะเป็นอย่างเคย ถึงแม้ว่ามัน ไม่เหลือใคร
แต่ฉัน จะรักเธอเหมือนเดิม)
(ฉันยังจะเป็นอย่างเคย จะขอรักเธอ อย่างเดิม)----------และแม้วันใด ถ้าเธอเจ็บช้ำ
ก็ขอ ให้มองกลับมา ณ. ที่เก่า
หากเขาได้ทำ ให้เธอปวดร้าว
มองมาที่ เดิม ๆ จะเห็นคนเดิม คนนี้----------(*) ----------ไม่มีเธอแล้ว ก็ไม่เป็นไร จะเป็นอย่างนี้ และยังเข้าใจ
ยังคงเป็นอย่างเดิม อย่างนี้เรื่อยไป
แม้วันพรุ่งนี้ จะไม่เหมือนเก่า ฉันยังจะเป็นอย่างเคย
ถึงแม้ว่ามัน ไม่เหลือใคร แต่ฉัน จะรักเธอเหมือนเดิม----------ได้แต่ทำใจ เมื่อเธอจะลา
ได้แต่มองตา กับยอมรับความจริง
และก็พูดได้เพียง ว่าเข้าใจ
เมื่อเป็นคนเดิม ที่ดีไม่พอ
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ให้ดีเท่าคนใหม่
เลยไม่มีอะไร ไปรั้งเธอ...
ได้แค่ขอรักเธอ อยู่เหมือนเดิม