แทนอารมณ์ คอร์ด Lipta

คอร์ดเพลง แทนอารมณ์ ของ Lipta และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ก็พราะทุก ๆ เพลงของฉัน ฉันอยากให้คุณได้ฟัง คุณคือเหตุผล ที่ฉันเขียนเพลงอีกครั้ง เพลงนี้แทนทุกอารมณ์ที่มีข้างใน ความรักที่เขียนผ่านท่วงทำนอง
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง แทนอารมณ์ Lipta. And lyrics with chords guitar Dm,G,Cmaj7,A,Em

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DmGCmaj7A(2 Times)Dm คุณอาจจะเคยนึกสงGสัย 
 ว่าทำไมฉันถึงร้Cmaj7องเพลง เพลงนี้A      
Dm คุณอาจจะเคยนึกสงGสัย 
 ว่าทำไมฉันถึงเCmaj7ขียนเพลง เพลงนี้A   ------------------------
* ก็พราะ ทุก ๆ เพลงของDmฉัน ฉันอยากให้คุณได้ฟัง
คุณคือเหตุGผล ที่ฉันเขียนเพลงอีกครั้ง  
เพลงEmนี้แทนทุกอารมณ์ที่Aมีข้างใน 
ความDmรักที่เขียนผ่านท่วงทำนอง
เสียงร้อGงที่ตั้งใจร้องเพลงEmนี้ให้
  (ช่วยAฟังจนจบเพลงหน่อยจะได้Dmไหม)
(ขอเสียงปรบมือหน่อยจะได้ไหม) 
 เพราะคุGณคือความหมายของเพล(Cmaj7)งนี้
------------------------
Rap : สูดหายDmใจหนึ่งทีแล้วมองขึ้นไปบนฟ้า
จุดหGมายที่เราตั้งไว้มันซึ่งไกลสายตา
แค่Cmaj7คิดก็แทบบ้า แค่ฝันยังเหนื่อยล้า 
สูดหายใAจอีกสักครา แล้วมองออกไปอีกด้าน
เห็นเDmธอกุมมือฉันไว้แน่นหนา 
บอกทุกคGนเคยท้อก็เป็นเรื่องธรรมดา
ฉันเลยเCmaj7ขียนเพลงนี้ให้เธอรู้เอาไว้ว่า
  ไม่มีเAธอ ไม่มีฉัน ก็คงไม่มีลิปตา
Dm คุณอาจจะเคยนึกสงสัG
ว่าทำไมฉันถึงเCmaj7ต้นท่านี้     G         A      
Dm คุณอาจจะเคยนึกสงGสัย 
ว่าทำไมฉันถึงร้Cmaj7องเพลง เพลงนี้A
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :DmGEmA
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง แทนอารมณ์ คอร์ด Lipta

คุณอาจจะเคยนึกสงสัย
ว่าทำไมฉันถึงร้องเพลง ๆ นี้
คุณอาจจะเคยนึกสงสัย
ว่าทำไมฉันถึงเขียนเพลง ๆ นี้

* ก็พราะทุก ๆ เพลงของฉัน ฉันอยากให้คุณได้ฟัง
คุณคือเหตุผล ที่ฉันเขียนเพลงอีกครั้ง
เพลงนี้แทนทุกอารมณ์ที่มีข้างใน
ความรักที่เขียนผ่านท่วงทำนอง
เสียงร้องที่ตั้งใจร้องเพลงนี้ให้
ช่วยฟังจนจบเพลงหน่อยจะได้ไหม
เพราะคุณคือความหมายของเพลงนี้

Rap : สูดหายใจหนึ่งทีแล้วมองขึ้นไปบนฟ้า
จุดหมายที่เราตั้งไว้มันซึ่งไกลสายตา
แค่คิดก็แทบบ้า แค่ฝันยังเหนื่อยล้า
สูดหายใจอีกสักครา แล้วมองออกไปอีกด้าน
เห็นเธอกุมมือฉันไว้แน่นหนา
บอกทุกคนเคยท้อก็เป็นเรื่องธรรมดา
ฉันเลยเขียนเพลงนี้ให้เธอรู้เอาไว้ว่า
ไม่มีเธอ ไม่มีฉัน ก็คงไม่มีลิปตา
คุณอาจจะเคยนึกสงสัย ว่าทำไมฉันถึงเต้นท่านี้
คุณอาจจะเคยนึกสงสัย
ว่าทำไมฉันถึงเขียนเพลง ๆ นี้

(*)