รักเอย คอร์ด กัน นภัทร The Star 6

คอร์ดเพลง รักเอย ของ กัน นภัทร The Star 6 และเนื้อร้องคำร้อง : เกษม ชื่นประดิษฐ์, ทำนอง : แมนรัตน์ ศรีกรานนท์, เรียบเรียง : นันทพงศ์ ทศพร

ขืนห้ามความรักคงมิได้ กลัวหมองไหม้ ใจสิ้นสุขเอย ฮือ... ฮือ... รัก... เอย รักที่ปรารถนา รักมาประดับชีวี หวั่นในฤทัยเหลือที่ เกรงรักลวงฤดี รักแล้วขยี้ใจ ฮือ... ฮือ...
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • B7Chord Guitar B7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • C7Chord Guitar C7
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • E7Chord Guitar E7
 • EmChord Guitar Em
 • Esus4Chord Guitar Esus4
 • FChord Guitar F
 • F#Chord Guitar F#
 • F#7Chord Guitar F#7
 • F#mChord Guitar F#m
 • F#sus4Chord Guitar F#sus4
 • FmChord Guitar Fm
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
 • GmChord Guitar Gm
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง รักเอย กัน นภัทร The Star 6. And lyrics with chords guitar A,D,Bm,C#m,F#sus4,F#,Gm,E,F#7,A7,F#m,Gmaj7,Em,B7,B,D7,G,Am

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :ADADBmC#m F#sus4 F#BmGmDรัก... Gmเอย      Aจริงหรือที่ว่าหDวาน 
หรือEทรมานF#7ใจคน   A7      ควDามรักร้อยเล่F#mห์กล
รักเAอยลวงล่อใจBmคน หลอกจEนตายใAจ 
รักGmaj7นี่              Gmมีสุขทุกข์เคล้าF#mไป     
    Bmใครหยั่งถึงเจ้Emาได้     B7 คงไม่ช้ำEmฤดี      A------------------------Dรัก...  Gm เอย     Aรักที่ปรารถDนา 
รัEกมาประดับF#7ชีวี       A7       หDวั่นในฤทัยเหลืF#mอที่
BกรงรักลวงฤEดี รักแAล้วขยี้Dใจ 
ฮืEmอ...      Aฮือ..D.      Bm            Em           A       D       D7------------------------
ขืนGmaj7ห้าม          GmความรักคงF#mมิได้       BmกลัวหมองไEmหม้       
Aใจสิ้นสุขDเอย   Emฮือ...   Aฮือ..D.      Bm           Em           A       D------------------------Dรัก... Gmเอย รักที่ปรารถDนา
  รัEกมาประดับF#7ชีวี         A7     หวั่DนในฤทัยเหลืF#mอที่         
BกรงรักลวงฤEดี รักแAล้วขยี้Dใจ
  ฮืEmอ...       Aฮือ..D.       Bm           Em           A       D       D7------------------------ขืนGmaj7ห้าม          GmความรักคงF#mมิได้        BmกลัวหมองไEmหม้         
Aใจสิ้นสุขDเอย     Emฮือ...    Aฮือ..D.       Bm           Em           A        DOutro :GEm AmD
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง รักเอย คอร์ด กัน นภัทร The Star 6

รัก... เอย จริงหรือที่ว่าหวาน
หรือทรมานใจคน ความรักร้อยเล่ห์กล
รักเอยลวงล่อใจคน หลอกจนตายใจ
รักนี่ มีสุขทุกข์เคล้าไป
ใครหยั่งถึงเจ้าได้ คงไม่ช้ำฤดี

รัก... เอย รักที่ปรารถนา
รักมาประดับชีวี หวั่นในฤทัยเหลือที่
เกรงรักลวงฤดี รักแล้วขยี้ใจ
ฮือ... ฮือ...

ขืนห้ามความรักคงมิได้ กลัวหมองไหม้
ใจสิ้นสุขเอย ฮือ... ฮือ...

รัก... เอย รักที่ปรารถนา
รักมาประดับชีวี หวั่นในฤทัยเหลือที่
เกรงรักลวงฤดี รักแล้วขยี้ใจ
ฮือ... ฮือ...

ขืนห้ามความรักคงมิได้ กลัวหมองไหม้
ใจสิ้นสุขเอย ฮือ... ฮือ...