แทนคำนั้น คอร์ด วสันต์ โชติกุล

คอร์ดเพลง แทนคำนั้น ของ วสันต์ โชติกุล และเนื้อร้องคำร้อง : สุรักษ์ สุเสวี, ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ

แทนสัญญา แทนสายใย ในหัวใจ ที่นิรันดร์ ก็คือความจริงใจที่คงมั่น ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ มีหัวใจ และสายตา แทนสัญญา ว่ารักเธอ
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BbmChord Guitar Bbm
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • E7Chord Guitar E7
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง แทนคำนั้น วสันต์ โชติกุล. And lyrics with chords guitar F,Am,Bb,C,Dm,Gm,D7,Bbm,C7-9

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :FAmBbCFอยากจะมี คำDmพูดสักคำ
ที่แBbทน ความจริงจากใจที่Cมี   
Fอยากจะสื่อ ความหDmมายดี ดี 
 ที่Bbพอ จะทำให้เธอได้เข้Cาใจ   
Gmคำบางคำที่Bbดี สักคำหนึ่ง Am คำบางคำ ที่จะD7ซึ้งกินใจ
Gm ที่   จะAmพอ จะใBbช้ แทนใจจากCฉัน
Fแต่จะมี คำDmพูดคำใด ที่แBbทน ความจริงจากใจให้Cกัน
Fต่อให้คำ เป็นDmร้อยเป็นพัน
  ก็Bbคง บรรยายไม่พอ ได้เหCมือนใจ------------------------
*Gm ความเป็นจริงที่เBbห็น ที่เป็นอยู่
Am คงจะดีกว่าคำD7พูด ใด ๆ
Gmและ ไม่Amมี  สิ่งไBbหน มากมายกว่าCนั้น
------------------------
** แทนสัญAmญา แทนสายD7ใย
ในหัวGmใจ ที่นิรัBbmนดร์    C7-9
ก็คือควFามจริงAmใจ     ที่Dmคงมั่น   D7   ที่ตัวGmฉันนั้นมีให้เธC
มีหัวAmใจ และสายตD7า แทนสัญGmญา ว่ารักBbmเธอ      C7-9    
และจะFมีเพียงDmพอ มาใGmห้เธอ ...C ผู้เดียF
Instru :FAmBbC+FDmBbC(2 Times)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :FAmBbC(2 Times)F
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง แทนคำนั้น คอร์ด วสันต์ โชติกุล

อยากจะมีคำพูดสักคำ ที่แทนความจริงจากใจที่มี
อยากจะสื่อความหมายดีดี ที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจ
คำบางคำที่ดีสักคำหนึ่ง คำบางคำที่จะซึ้งกินใจ
ที่จะพอจะใช้ แทนใจจากฉัน
แต่จะมีคำพูดคำใด ที่แทนความจริงจากใจให้กัน
ต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพัน
ก็คงบรรยายไม่พอ ได้เหมือนใจ

* ความเป็นจริงที่เห็น ที่เป็นอยู่ คงจะดีกว่าคำพูดใดใด
และไม่มีสิ่งไหน มากมายกว่านั้น

** แทนสัญญา แทนสายใย ในหัวใจ ที่นิรันดร์
ก็คือความจริงใจที่คงมั่น ที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอ
มีหัวใจ และสายตา แทนสัญญา ว่ารักเธอ
และจะมีเพียงพอ มาให้เธอ... ผู้เดียว

(ซ้ำ *, **)