น้องมากับคำว่าใช่ คอร์ด ไหมไทย หัวใจศิลป์

คอร์ดเพลง น้องมากับคำว่าใช่ ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ครูสลา คุณวุฒิ, ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

รักที่ผ่านมา เคยคิดว่าฟ้าดินใจดำ แท้จริงฟ้าแนะนำ ให้อ้ายช้ำรอคนใช่กว่า กี่เที่ยวอกหัก เพราะอ้ายใจร้อนก่อนเวลา มารู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้า เมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเทคแคร์

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • B7Chord Guitar B7
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง น้องมากับคำว่าใช่ ไหมไทย หัวใจศิลป์. And lyrics with chords guitar Gm,F,Cm,Bb,Dm,D7,Eb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Gm FGmCmGmBbF DmGmบ่เสียใจเFลย    D7 ที่เคยอกGmหัก
  เมื่อได้มาBbรู้จัก คนเFป็นตาฮักคือGmเจ้า
อ้ายเคยเสียBbใจ จนGmต้องอาศัยน้ำCmเมา
  อกBbหักจากคนรักเFก่า หลายDmคราวก่อนหาเจ้าเGmจอ------------------------บ่สวยเลิศเFลอ    D7 แต่มีน้ำGmใจ
  ให้เกียรติมาเอาใจBbใส่  ผู้ชFายโลโซหน้าGmเซ่อ
คนจนมอBbซอ เจ้ายังGmค้นหาความหล่อCmเจอ 
แผลBbเจ็บจากคราวรักGmเก้อ เธอDmเอารักแท้เป็นGmยา------------------------
* รักที่ผ่าEbนมา เคยคิดFว่าฟ้าดินGmใจดำ
  แท้จริงฟ้าแนCmะนำ ให้อ้ายDmช้ำรอคนใช่Gmกว่า
กี่เที่ยวอกFหัก เพราะอ้ายใจGmร้อน ก่อนเวCmลา  
มารู้Bbสึกเริ่มเข้าใจGmฟ้า
  เมื่อถูกสายFตา เจ้าคอยเทGmคแคร์
Instru :GmGmGmGmBbGmCm DmGmGm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
อ้ายเก็บฮักแFท้      D7 มาคอยดูแลแผลGmเก่า 
หันหลังลาขวดเหBbล้า เจ็บเFหงาก็เอารักGmแก้
แต่ที่ยังกัBbงวล ฝากให้หน้าGmมน เจ้าช่วยดูCmแล  
ฮักBbอ้ายขอให้ฮักGmแน่ อย่าให้Dmเป็นรักแท้ ชั่วGmคราว 
ใจBbอ้ายช้ำมาจนGmแย่ ล่อยให้ฮักFแท้แหน่เด้อ ผู้Gmสาว
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง น้องมากับคำว่าใช่ คอร์ด ไหมไทย หัวใจศิลป์

บ่เสียใจเลย ที่เคยอกหัก 
เมื่อได้มารู้จักคนเป็นตาฮักคือเจ้าอ้ายเคยเสียใจ 
จนต้องอาศัยน้ำเมา
อกหักจากคนรักเก่า หลายคราวก่อนหาเจ้าเจอ
 
บ่สวยเลิศเลอ แต่มีน้ำใจ 
ให้เกียรติมาเอาใจใส่
ผู้ชายโลโซหน้าเซ่อ
คนจนมอซอเจ้ายังค้นหาความหล่อเจอ
แผลเจ็บจากคราวรักเก้อ เธอเอารักแท้เป็นยา
 
* รักที่ผ่านมา เคยคิดว่าฟ้าดินใจดำ
แท้จริงฟ้าแนะนำ ให้อ้ายช้ำรอคนใช่กว่า
กี่เที่ยวอกหัก เพราะอ้ายใจร้อนก่อนเวลา
มารู้สึกเริ่มเข้าใจฟ้า เมื่อถูกสายตาเจ้าคอยเทคแคร์
 
(ซ้ำ *)
 
อ้ายเก็บฮักแท้ มาคอยดูแลแผลเก่า
หันหลังลาขวดเหล้า เจ็บเหงาก็เอารักแก้
แต่ที่ยังกังวล ฝากให้หน้ามนเจ้าช่วยดูแล
ฮักอ้ายขอให้ฮักแน่ อย่าให้เป็นรักแท้ชั่วคราว
 
ใจอ้ายช้ำมาจนแย่ ล่อยให้ฮักแท้แหน่เด้อ ผู้สาว