คิดถึงทุ่งลุยลาย คอร์ด โปงลางสะออน

คอร์ดเพลง คิดถึงทุ่งลุยลาย ของ โปงลางสะออน และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สุมทุม ไผ่ริมบึง, เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เบื่อเมืองกรุงเต็มทน เบื่อคนลวง คนเมืองหลวงหลายใจ อยากจะกลับบ้านนา ทุ่งลุยลายให้สบายหัวใจ เมืองกรุงเมืองฟ้า น้ำตาฉันเคยหลั่งไหล อยู่นานนานไป หัวใจฉันคงแหลกราน

Dark / Light
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง คิดถึงทุ่งลุยลาย โปงลางสะออน. And lyrics with chords guitar Am,G#,G,C,Dm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Am G# G(2 Times)AmAmCCจากอีสานบ้านAmนา มาอยู่กรุง จากแดนทุ่งลุยลาย
ชัยภูมิบ้านเดิม ถิ่นเกิดกาย บ่ได้หมายจากจร
กลางคืนนอนAmฝัน ฉันนี้ก็ยังอาCวรณ์
ก่อนหลับก่อนAmนอน ฉันอาวรณ์อาCลัย
อยู่ไDmกลละหัวใจไม่Amห่าง อยู่Dmไกลละหัวใจไม่Amห่าง
คิดฮอดเด๋กองGฟาง คิดฮอดตอนนางAmนอนร้องเพลง------------------------หนุ่มเมืองกรุงวุ่นAmวาย ทำลายใจ บ่ได้หมายหวั่นเกรง
อยู่บ้านนาป่าดอน เงียบวังเวง บ่ได้เกรงผีพราย
ยังคงจำเAmสียง สำเนียงผู้บ่าวกล่อมCใจ
บ่เคยเปลี่ยนAmไป หัวใจฉันคงแน่นเหCนียว
อยู่Dmกรุงหัวใจแห้งเAmหี่ยว  อยู่Dmกรุงหัวใจแห้งเAmหี่ยว
ผู้สาวลูกข้าวเหGนียว ยังเปลี่ยวใจตัวAmเอง------------------------
* อ้ายสุข อ้ายAmจ่อย คิดถึงอ้ายน้อยเอวบาง
ถ้าหากว่าอ้ายรับฟัง นักจัดรายการเปิดเCพลง
นี่เป็นเสียงAmร้อง ของผู้สาวบ้านอ้ายDmเอง
  นี่เป็นเสียงAmร้อง ของผู้สาวบ้านอ้ายDmเอง
ขอฝากเสียงเGพลง กล่อมแดนทุ่งลุยAmลาย
------------------------
** เบื่อเมืองกรุงเต็มAmทน เบื่อคนลวง
  คนเมืองหลวงหลายใจ
อยากจะกลับบ้านนา ทุ่งลุยลายให้สบายหัวใจ
เมืองกรุงเมืองAmฟ้า น้ำตาฉันเคยหลั่งไCหล
  อยู่นานนานAmไป หัวใจฉันคงแหลกCราน
ไม่มีชายDmใดจะฝังใจยึดAmมั่น ไม่มีชายDmใดจะฝังใจยึดAmมั่น 
คิดฮอดเด๋อีGสาน คิดฮอดดอกจานAmทุ่งลุยลาย
Instru :Am G# G(2 Times)AmAmCC
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :Am G# G(2 Times)AmAmCC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คิดถึงทุ่งลุยลาย คอร์ด โปงลางสะออน

จากอีสานบ้านนามาอยู่กรุง จากแดนทุ่งลุยลาย
ชัยภูมิบ้านเดิมถิ่นเกิดกาย บ่ได้หมายจากจร
กลางคืนนอนฝัน ฉันนี้ก็ยังอาวรณ์
ก่อนหลับก่อนนอน ฉันอาวรณ์อาลัย
อยู่ไกลละหัวใจไม่ห่าง อยู่ไกลละหัวใจไม่ห่าง
คิดฮอดเด๋กองฟาง คิดฮอดตอนนางนอนร้องเพลง

หนุ่มเมืองกรุงวุ่นวายทำลายใจ บ่ได้หมายหวั่นเกรง
อยู่บ้านนาป่าดอนเงียบวังเวง บ่ได้เกรงผีพราย
ยังคงจำเสียง สำเนียงผู้บ่าวกล่อมใจ
บ่เคยเปลี่ยนไป หัวใจฉันคงแน่นเหนียว
อยู่กรุงหัวใจแห้งเหี่ยว อยู่กรุงหัวใจแห้งเหี่ยว
ผู้สาวลูกข้าวเหนียว ยังเปลี่ยวใจตัวเอง

* อ้ายสุข อ้ายจ่อย คิดถึงอ้ายน้อยเอวบาง
ถ้าหากว่าอ้ายรับฟัง นักจัดรายการเปิดเพลง
นี่เป็นเสียงร้อง ของผู้สาวบ้านอ้ายเอง
นี่เป็นเสียงร้อง ของผู้สาวบ้านอ้ายเอง
ขอฝากเสียงเพลง กล่อมแดนทุ่งลุยลาย

** เบื่อเมืองกรุงเต็มทน เบื่อคนลวง
คนเมืองหลวงหลายใจ
อยากจะกลับบ้านนา ทุ่งลุยลายให้สบายหัวใจ
เมืองกรุงเมืองฟ้า น้ำตาฉันเคยหลั่งไหล
อยู่นานนานไป หัวใจฉันคงแหลกราน
ไม่มีชายใดจะฝังใจยึดมั่น ไม่มีชายใดจะฝังใจยึดมั่น
คิดฮอดเด๋อีสาน คิดฮอดดอกจานทุ่งลุยลาย

(*, **)