อวสาน คอร์ด ชาติ สุชาติ The Voice

คอร์ดเพลง อวสาน ของ ชาติ สุชาติ The Voice และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เสียงกระซิบ จากคนคนนั้น คนที่ทำให้ฉัน ตื่น ยังคงคิด ยังคงคิดถึง จมอยู่กับความลึกซึ้ง ดอกไม้ ที่เคยให้เธอ บทเพลง ที่เราคุ้นเคย ถนน ที่เราร่วมเดิน ทุกฉากทุกตอนได้หายไป ไม่...
Dark / Light
คอร์ดเพลง อวสาน ของ ศิลปิน ชาติ สุชาติ The Voice เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::เสียงกระซิบ จากคนคนนั้น คนที่ทำให้ฉัน ตื่น ยังคงคิด ยังคงคิดถึง จมอยู่กับความลึก

เนื้อเพลง อวสาน คอร์ด ชาติ สุชาติ The Voice

 เสียงกระซิบ จากคนคนนั้น คนที่ทำให้ฉัน ตื่น ยังคงคิด ยังคงคิดถึง จมอยู่กับความลึกซึ้ง ดอกไม้ ที่เคยให้เธอ บทเพลง ที่เราคุ้นเคย ถนน ที่เราร่วมเดิน ทุกฉากทุกตอนได้หายไป ไม่มีบทเขียนที่งดงามอันใด ไม่มีดั่งบทละคร ที่เอามาสานเล่าลงด้วยกัน ท่ามกลางดอกทานตะวัน ไม่มีบทกวี ความรักบางครั้งบางทีก็เกินหยั่งถึง มีก็แต่ความเป็นจริง มีฉันและเธออารมณ์และความรู้สึก เหตุผลนั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน เสียงกระซิบ จากคนคนนั้น คนที่ทำให้ฉัน ตื่น ยังคงคิด ยังคงคิดถึง จมอยู่กับความลึกซึ้ง ดอกไม้ ที่เคยให้เธอ บทเพลง ที่เราคุ้นเคย ถนน ที่เราร่วมเดิน ทุกฉากทุกตอนได้หายไป ไม่มีบทเขียนที่งดงามอันใด ไม่มีดั่งบทละคร ที่เอามาสานเล่าลงด้วยกัน ท่ามกลางดอกทานตะวัน ไม่มีบทกวี ความรักบางครั้งบางทีก็เกินหยั่งถึง มีก็แต่ความเป็นจริง มีฉันและเธออารมณ์และความรู้สึก เหตุผลนั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน ทุกฉากทุกตอนได้หายไป ไม่มีบทเขียนที่งดงามอันใด ไม่มีดั่งบทละคร ที่เอามาสานเล่าลงด้วยกัน ท่ามกลางดอกทานตะวัน ไม่มีบทกวี ความรักบางครั้งบางทีก็เกินหยั่งถึง มีก็แต่ความเป็นจริง มีฉันและเธออารมณ์และความรู้สึก เหตุผลนั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน เธอฉัน นั้นยังเลือนลาง ดอกไม้ คงยังไม่บาน