รักเดียวใจเดียว คอร์ด เสือ ธนพล

คอร์ดเพลง รักเดียวใจเดียว ของ เสือ ธนพล และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์, เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม, ธนพล อินทฤทธิ์

เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ พรุ่งนี้ก็รักเธอ เพราะใจที่มีเธอ ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมาเข้าใจ ฉันได้ดีอย่างเธอ ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • B7Chord Guitar B7
 • BmChord Guitar Bm
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • E7Chord Guitar E7
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง รักเดียวใจเดียว เสือ ธนพล. And lyrics with chords guitar C,Am,F,G,Em7,Em,E7,Fm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CAmF G+CFCFอย่าแปลกCใจ ที่ผ่านมานานเท่Em7าไร   
    Fกาลเวลาไม่อาจGลืมหัวใจ
เปลี่ยนไปจาAmกเธอ คงเป็นไปEm7ไม่ได้
เมื่อFใจผูกพันมีแต่Gเธอ------------------------
*Am แม้จะนอนและฝัน ฉัEmนมีแต่เธอเท่านั้น
F ไม่อาจแบ่งใจGปันเผื่อไว้ให้Cใคร
Amใจเมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนEmคนที่เจอจุดหมาย
F เมื่อมีเธอไม่ต้องการใGคร
------------------------
** เมื่อวานCก็รัก วันนี้รักE7เธอ 
พรุ่งนี้ก็รัAmกเธอ เพราะGใจที่มีเFธอ   G
ไม่มีอีกแCล้ว ใครจะมาเข้าE7ใจ
  ฉันได้ดีอย่าAmงเธอ   G   ตอบแFทนเธอGรักเดียวใจเดี(C)ยว
Instru :CGดั่งทะCเล โอบกอดด้วยผืนทEm7ราย  
และFคงไม่มีใครพรากGใจดวงนี้ได้
ไม่ว่าCกาลเวลาจะหมุนผ่านEm7ไป 
  ยิ่งมั่นFใจเราคือกันและGกัน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :CEm7FGAmEmFG
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
ตอบแFทนเธอ FmรักเดียวใจเCดียว
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง รักเดียวใจเดียว คอร์ด เสือ ธนพล

อย่าแปลกใจ ที่ผ่านมานานเท่าไร
กาลเวลาไม่อาจลืมหัวใจ
เปลี่ยนไปจากเธอ คงเป็นไปไม่ได้
เมื่อใจผูกพันมีแต่เธอ

* แม้จะนอนและฝัน ฉันมีแต่เธอเท่านั้น
ไม่อาจแบ่งใจปันเผื่อไว้ให้ใคร
ใจเมื่อเจอเธอแล้ว เหมือนคนที่เจอจุดหมาย
เมื่อมีเธอไม่ต้องการใคร

** เมื่อวานก็รัก วันนี้รักเธอ
พรุ่งนี้ก็รักเธอ เพราะใจที่มีเธอ
ไม่มีอีกแล้ว ใครจะมาเข้าใจ
ฉันได้ดีอย่างเธอ ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว

ดั่งทะเล โอบกอดด้วยผืนทราย
และคงไม่มีใครพรากใจดวงนี้ได้
ไม่ว่ากาลเวลาจะหมุนผ่านไป
ยิ่งมั่นใจเราคือกันและกัน

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **)

ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว