ทนบ่ไหว ทางใครทางมัน คอร์ด ไหมไทย หัวใจศิลป์

คอร์ดเพลง ทนบ่ไหว ทางใครทางมัน ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : กวี ศรีชาวดิน, เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม

เมื่อทนบ่ไหวทางใครทางมัน จบเท่านั้นกับสัญญาฮ้างฮ้าง เมื่อทนบ่ไหวกะคนละทาง ใจเป็นลายต่างให้นางนั้นถิ่มอ้ายสา ย้อนว่าเจ้าบ่แม่นเพียง ล่อใช้อ้ายจน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • F#Chord Guitar F#
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ทนบ่ไหว ทางใครทางมัน ไหมไทย หัวใจศิลป์. And lyrics with chords guitar Bm,A,F#,Em,D,G,F#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :BmABmABmF#+BmAEm ABmBmต้องปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่าAมือ
เพื่อให้อยู่ได้เพียงข้ามBmมื้อไป
กับAลมหายใจที่บ่DมีทางF#   
เมื่อBmเจ้าบ่ลืมAเขา อ้ายสิGถอยหลีกทางให้Dดอกนาง
สิเหGนี่ยวรั้ง กะฮักได้แF#ค่เงา------------------------หากอยู่กันBmไปแล้วฝืนAทน
อ้ายกะDคนบ่แม่นBmควาย มีหัวAใจคือกับคนอื่นเDขา    F#
บ่อยากเBmจ็บกับความหAวัง ที่มันฮ้Dางมันน้ำBmเน่า
สุขเGพียงชั่วคราว ชั่วครF#าว------------------------
* เมื่อBmทนบ่ไหวทางใครทAางมัน
จบเท่F#mานั้นกับสัญญาฮ้าBmงฮ้าง   
เมื่อBmทนบ่ไหวกะคนละAทาง
ใจเป็นลายF#mต่างให้นางนั้นถิ่มBmอ้ายสา
------------------------
ย้อนว่าBmเจ้าบ่แม่นเAพียง ล่อDใช้อ้ายจน... เอ่Bmอจ่อย
ยังAสับขาหลอกอ้ายปานปีกขDวาน  F#   
ฮักBmเจ้าเหมิดหัวAใจ แต่อ้ายDได้เพียงน้ำBmตา 
ถิ่มกันGสา เริ่มF#ต้นกับชีBmวิต... เออใหม่Instru :BmABmF#+BmAEm ABmBm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
เมื่อBmทนบ่ไหวกะคนลAะทาง ใจเป็นลF#mายต่าง
ให้นางนั้นถิ่Bmมอ้ายสา ใจเป็นลายAต่าง
  ให้นางนั้นF#mถิ่มอ้าย  BmสาOutro :BmABmABm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ทนบ่ไหว ทางใครทางมัน คอร์ด ไหมไทย หัวใจศิลป์

ต้องปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ
เพื่อให้อยู่ได้เพียงข้ามมื้อไป กับลมหายใจที่บ่มีทาง
เมื่อเจ้าบ่ลืมเขา อ้ายสิถอยหลีกทางให้ดอกนาง
สิเหนี่ยวรั้งกะฮักได้แค่เงา

หากอยู่กันไปแล้วฝืนทน
อ้ายกะคนบ่แม่นควาย มีหัวใจคือกับคนอื่นเขา
บ่อยากเจ็บกับความหวัง ที่มันฮ้างมันน้ำเน่า
สุขเพียงชั่วคราวชั่วคราว

* เมื่อทนบ่ไหวทางใครทางมัน
จบเท่านั้นกับสัญญาฮ้างฮ้าง
เมื่อทนบ่ไหวกะคนละทาง
ใจเป็นลายต่างให้นางนั้นถิ่มอ้ายสา

ย้อนว่าเจ้าบ่แม่นเพียง ล่อใช้อ้ายจน... เอ่อจ่อย
ยังสับขาหลอกอ้ายปานปีกขวาน
ฮักเจ้าเหมิดหัวใจ แต่อ้ายได้เพียงน้ำตา
ถิ่มกันสา เริ่มต้นกับชีวิต... เออใหม่

(ซ้ำ *)

เมื่อทนบ่ไหวกะคนละทาง ใจเป็นลายต่าง
ให้นางนั้นถิ่มอ้ายสา ใจเป็นลายต่าง ให้นางนั้นถิ่มอ้ายสา