มนต์รัก ตจว. คอร์ด ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง มนต์รัก ตจว. ของ ไผ่ พงศธร และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ, เรียบเรียง : ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก

คน ตจว. พ้อกัน อยู่ในเมืองกรุง อยากให้ช่วยกันพยุง ความฮัก ความหวังที่รอ ใช้โทรศัพท์ ดูแลใจ คงไม่ดีพอ ขอเดือนละ ครั้งได้บ่ อ้ายขอเวลาพบกัน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง มนต์รัก ตจว. ไผ่ พงศธร. And lyrics with chords guitar Cm,Eb,Fm,Bb,Gm,G,C,G#,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CmEbFm BbCmBbCmFm GmCm Gมื้อแลงว่Cmางบ่ อ้าBbยขอพ้อหน้าจักCmหน่อย
เลิกงานนัดกันปากEbซอย  ใFmห้ออก มาคอยGmที่เก่า
อ้ายโทรมาCmนัด เพราะCใจคึดฮอดบ่Fmเซา
หากGmนานย่านสัญญาEbเก่า นัดBbเจ้ามาคลำคิGmงใจ------------------------ย่านฮักเปลี่ยCmนไป คึดBbหลายยามอ้ายอCmยู่ห่าง 
ย่านมีผู้มาแทรกEbกลาง ระFmหว่าง ที่เราร้Gmางไกล
อยากมาเห็นCmหน้า โทรCหากะบ่แจบFmใจ  
   ให้Ebน้องฟ้าวขอเจ้Gmานาย แล้Bbวอ้าย สิฟ้าวEbมารอ------------------------
* คน ตBbจว. พ้อกัน อยู่ในเมือCmงกรุง
อยากให้ช่วยกันG#พยุง 
ความBbฮัก ความหวังที่Ebรอ     Gm
ใช้โทรBbศัพท์ ดูแCmลใจ คงไม่Fmดีพอ
  ขอEbเดือนละ ครั้งGmได้บ่ อ้าFยขอเวลาGmพบกัน  G
------------------------
** มื้อแลงว่Cmางบ่ อ้ายBbขอพ้อหน้าจักหCmน่อย 
ก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากEbซอย อย่Fmาให้ ใจลอยคGmอยนาน
อ้ายเป็นเCmจ้ามือ อิ่มCท้อง บ่ต้องหFmารกัน
ได้Cmสบตา เป็นรEbางวัล ก็ขึ้นสBbวรรค์ แล้วCmใจคนคอย
Instru :BbEbFm BbEb G+CmBb CmFm GmCm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :EbFmBb GmCm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง มนต์รัก ตจว. คอร์ด ไผ่ พงศธร

มื้อแลงว่างบ่ อ้ายขอ พ้อหน้าจักหน่อย
เลิกงาน นัดกันปากซอย ให้ออก มาคอยที่เก่า
อ้ายโทรมานัด เพราะใจคึดฮอดบ่เซา
หากนานย่านสัญญาเก่า นัดเจ้ามาคลำคิงใจ

ย่านฮักเปลี่ยนไป คึดหลายยามอ้ายอยู่ห่าง
ย่านมีผู้มาแทรกกลาง ระหว่าง ที่เราร้างไกล
อยากมาเห็นหน้า โทรหา กะบ่แจบใจ
ให้น้องฟ้าวขอเจ้านาย แล้วอ้าย สิฟ้าวมารอ

* คน ตจว. พ้อกัน อยู่ในเมืองกรุง อยากให้ช่วยกันพยุง
ความฮัก ความหวังที่รอ ใช้โทรศัพท์ ดูแลใจ คงไม่ดีพอ
ขอเดือนละ ครั้งได้บ่ อ้ายขอเวลาพบกัน

** มื้อแลงว่างบ่ อ้ายขอ พ้อหน้าจักหน่อย
ก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอย อย่าให้ ใจลอยคอยนาน
อ้ายเป็นเจ้ามือ อิ่มท้อง บ่ต้องหารกัน
ได้สบตา เป็นรางวัล ก็ขึ้นสวรรค์ แล้วใจคนคอย

(ซ้ำ *, **)