ขอเริ่มใหม่ คอร์ด Inca

คอร์ดเพลง ขอเริ่มใหม่ ของ Inca และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

วันที่เราต้องจากกัน วันที่เราแยกทางกันเดิน เราต่างคนเป็นส่วนเกิน จำต้องเดินจากกันไป เธอโชคดีที่เธอยังมีคนอื่นแทน ส่วนฉันไม่ต้องการคนอื่นใด อยากให้เรามาเริ่มใหม่ ไม่อยาก...

Dark / Light
คอร์ดเพลง ขอเริ่มใหม่ ของ ศิลปิน Inca เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::วันที่เราต้องจากกัน วันที่เราแยกทางกันเดิน เราต่างคนเป็นส่วนเกิน จำต้องเดินจากกั

เนื้อเพลง ขอเริ่มใหม่ คอร์ด Inca

วันที่เราต้องจากกัน วันที่เราแยกทางกันเดิน เราต่างคนเป็นส่วนเกิน จำต้องเดินจากกันไป เธอโชคดีที่เธอยังมีคนอื่นแทน ส่วนฉันไม่ต้องการคนอื่นใด * อยากให้เรามาเริ่มใหม่ ไม่อยากให้เหินห่าง ก็เธอคือทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ฉันต้องการจะมี ( กว่าใครใคร ) วันที่เธอไปจากฉัน ฉันว่าเธอนั้นไม่จำเป็น วันต่อมาจึงได้เห็น เธอจำเป็นกว่าใครใคร ใครจะมาทดแทนเธอได้คงไม่มี แหละฉันไม่ต้องการคนอื่นใด (ซ้ำ *,*) ถึงวันนี้หัวใจก็มีแต่เธอ ยังไม่ยอมจะมีใคร ถึงวันนี้ก็ยังต้องการจะมี มีแต่เธอตลอดไป (ซ้ำ *,*) อยากให้เรามาเริ่มใหม่