หวัง เล็ก ๆ คอร์ด บางแก้ว

คอร์ดเพลง หวัง เล็ก ๆ ของ บางแก้ว และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : กุศล เหล็กศิริ, เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล

ชอบคนอื่นแล้วกัน เก็บฉันไว้รักดีกว่า ช่วยหันมองมาที่ฉัน เธอชอบใครไม่ว่าเธอ อย่าเผลอรักใครก็แล้วกัน เก็บรักไว้ให้ฉันได้ไหมเธอ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง หวัง เล็ก ๆ บางแก้ว. And lyrics with chords guitar E,D,C#m,F#m,Bm,A,E/G#,G

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :E+DC#m F#mBm DEไม่Aรู้ว่าเธอชอบใคร แต่F#mรู้ใครใครชอบเธอ
  Bmฉันคนหนึ่งแหละเธอ ที่รัEกเธอจนหมดใจ
แค่Aเห็นเธอเดินข้างใคร หวั่นไF#mหวในใจทุกครั้ง
  แต่ฉัBmนก็ยัง ยังคิดเสมอ ว่าEรู้ใจเธอ------------------------
*Dวังเล็กเล็กในใจว่าเธอรัEก 
ได้แต่หDวังว่าฉันมีโอกาส ที่Bmเธอ      C#mจะ    เลือDกฉันE
------------------------
** ชอบคนDอื่นแล้วEกัน เก็บAฉันไว้E/G#รัก    ดีกว่F#mา      
     Bm ช่วยหันมองE มาที่Aฉัน
เธอชอบใDครไม่ว่าเธEอ อย่าเAผลอรักE/G#ใครก็แล้วF#mกัน    
    Bm เก็บรักไว้ใEห้ฉัน  ได้ไ(A)หมเธอ
Instru :D EยอมAรับว่าฉันคิดเอง อาจF#mเคว้งถ้าเธอเลือกใคร
แต่Bmเหมือนอะไร บอกฉันข้างในว่ารู้Eใจเธอ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :DC#m F#mBm EA G F#mBmDEEเธอชอบใDครไม่ว่าเลEย อย่าเผAลอรักใE/G#ครก็แล้วกัF#mน          
Bm เก็บรักไว้ใEห้ฉัน ได้ไAหมเธอ
  Dแค่หวังเล็กเล็Eกในใจ เท่านั้นเองOutro :DC#m F#mBm DEA
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง หวัง เล็ก ๆ คอร์ด บางแก้ว

ไม่รู้ว่าเธอชอบใคร แต่รู้ใครใครชอบเธอ
ฉันคนหนึ่งแหละเธอ ที่รักเธอจนหมดใจ
แค่เห็นเธอเดินข้างใคร หวั่นไหวในใจทุกครั้ง
แต่ฉันก็ยังยังคิดเสมอ ว่ารู้ใจเธอ

* หวังเล็กเล็กในใจว่าเธอรัก
ได้แต่หวังว่าฉันมีโอกาส ที่เธอจะเลือกฉัน

** ชอบคนอื่นแล้วกัน เก็บฉันไว้รักดีกว่า
ช่วยหันมองมาที่ฉัน เธอชอบใครไม่ว่าเธอ
อย่าเผลอรักใครก็แล้วกัน เก็บรักไว้ให้ฉันได้ไหมเธอ

ยอมรับว่าฉันคิดเอง อาจเคว้งถ้าเธอเลือกใคร
แต่เหมือนอะไร บอกฉันข้างในว่ารู้ใจเธอ

(ซ้ำ *, **)

เธอชอบใครไม่ว่าเลย อย่าเผลอรักใครก็แล้วกัน
เก็บรักไว้ให้ฉันได้ไหมเธอ แค่หวังเล็กเล็กในใจ
เท่านั้นเอง