เธอคนเดียว คอร์ด อานัส ต้นกล้าคนเพลง

คอร์ดเพลง เธอคนเดียว ของ อานัส ต้นกล้าคนเพลง และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : อานัส ต้นกล้าฅนเพลง, เรียบเรียง : สุวรรณ์ นาคบุตร

เธอจะรักไม่รัก ฉันก็ไม่แคร์ ขอให้รู้เพียงแค่ รักเธอจนหมดใจ เธอจะคิดไม่คิด ขอให้จงจำไว้ ว่ามีฉันใกล้ ๆ ที่ทำให้เธอสุขใจ แม้เวลาจะผ่าน ไปสักเท่าไหร่ เธอจงรู้ไว้ ว่าฉันจะมีแ...
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง เธอคนเดียว อานัส ต้นกล้าคนเพลง. And lyrics with chords guitar D,G,A,Em,F#m,Bm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DGDA+D EmF#mGAAด้วยความDรักที่มีให้เธอ เธอก็Bmรู้ใช่ไหมคนดี
  ว่าGฉันคนนี้ ยังไม่มีใAครเลยสักคน
เพื่อเธอแDล้วทำได้ทุกสิ่ง จะไม่Bmทิ้งให้เธอเดียวดาย
ให้เธอGรู้เอาไว้ ให้เธอเก็Aบไว้ในหัวใจ------------------------
* จะไม่Bmทิ้ง จะไม่ขF#mว้าง เพราะเส้นGทาง
ของเรานั้นไปไAด้ดี จะBmยังรัก รักเF#mธอคนนี้
   รู้ไว้คGนดี จะมีแค่Aเธอ
------------------------
** เธอจะDรักไม่รัก ฉันBmก็ไม่แคร์  
 ขอให้Gรู้เพียงแค่ รักเAธอจนหมดใจ
เธอจะDคิดไม่คิด ขอให้Bmจงจำไว้  
 ว่ามีGฉัน ใกล้ ๆ ที่ทำให้เAธอสุขใจ
แม้เวDลาจะผ่าน ไปBmสักเท่าไหร่ 
  เธอGจงรู้ไว้ ว่าฉันจะAมีแต่เธอ เพียงคนเดียว
Instru :DABmGA
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :DAจากวันแDรกฉันก็อุ่นใจ  เวลาผ่านBmไปก็ยังเหมือนเดิม
เพราะGว่ามีเธอ  คอยช่วยAเติมกำลังใจ 
  ให้ฉัน ใกล้D ๆ จะไม่Gทำ  ให้เAธอ ต้องเสียใจ
Outro :DGDAD
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เธอคนเดียว คอร์ด อานัส ต้นกล้าคนเพลง

ด้วยความรักที่มีให้เธอ เธอก็รู้ใช่ไหมคนดี
ว่าฉันคนนี้ ยังไม่มีใครเลยสักคน
เพื่อเธอแล้วทำได้ทุกสิ่ง จะไม่ทิ้งให้เธอเดียวดาย
ให้เธอรู้เอาไว้ ให้เธอเก็บไว้ในหัวใจ

* จะไม่ทิ้ง จะไม่ขว้าง เพราะเส้นทาง
ของเรานั้นไปได้ดี จะยังรัก รักเธอคนนี้
รู้ไว้คนดี จะมีแค่เธอ

** เธอจะรักไม่รัก ฉันก็ไม่แคร์
ขอให้รู้เพียงแค่ รักเธอจนหมดใจ
เธอจะคิดไม่คิด ขอให้จงจำไว้
ว่ามีฉันใกล้ ๆ ที่ทำให้เธอสุขใจ
แม้เวลาจะผ่าน ไปสักเท่าไหร่
เธอจงรู้ไว้ ว่าฉันจะมีแต่เธอ เพียงคนเดียว

(ซ้ำ *, **)

จากวันแรกฉันก็อุ่นใจ
เวลาผ่านไปก็ยังเหมือนเดิม เพราะว่ามีเธอ
คอยช่วยเติมกำลังใจ ให้ฉันใกล้ ๆ จะไม่ทำ
ให้เธอ ต้องเสียใจ