หนุ่มนารอนาง คอร์ด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

คอร์ดเพลง หนุ่มนารอนาง ของ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สนิท มโนรัตน์

เดือน... เจ็ดเจ้าไม่มา จะเข้าพรรษา ยิ่งพาใจเศร้า สาริการ้องครวญมา เบา ๆ สาริการ้องครวญมา เบา ๆ ที่ต้นสะเดา พี่เฝ้ายืนมอง

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง หนุ่มนารอนาง ไวพจน์ เพชรสุพรรณ. And lyrics with chords guitar F,Gm,Dm,C,Bb,Eb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :FF GmFF GmDmGmCFCเมือถึงเดือนเมFษา   หCนุ่มบ้านนานอนFฝัน 
คอยคนCรัก คอยคนรักจากFกัน
  สิ้นสงกรานต์ น้องก็พลันลืมพี่ 
Gmเธอทิ้งนาทิ้งCไร่ จดหมายไม่Fมี  
   Gmใยน้องมาลืCมพี่ ที่ทักทุ่Fงนา  C       F------------------------Cเฝ้าหลงคอย แต่Fสาว   Cพี่หนาวใจหนักFหนา 
ยามเมื่อCฝน ยามเมื่อฝนหล่Fนมา 
หนุ่มบ้านนาหนาวอุราไม่สิ้น 
GmจนฝนลงเดือนCหก พวกนกโบFยบิน
  Gmใจน้องลืมไปCสิ้น ถิ่นฐานบ้าFนเรา C       F------------------------
* Bbเดือน ... เFจ็ดเจ้าไม่มา จะเข้าพรรษา ยิ่งพาใจเBbศร้า
Gmาริการ้องครวญมา เบาEb ๆ   สาGmริการ้องครวญมา เบาEb ๆ     
Cที่ต้นสะเFดา พี่Gmเฝ้ายืนมCอง    F
------------------------
** Cผ่านพ้นเลย พรFรษา  Cหนุ่มบ้านนา ยิ่งFหมอง 
มองดูCน้ำ มองดูน้ำ เอ่อคFลอง 
เหม่อเหลียวมอง น้ำในคลองไหลเชี่ยว
GmลมพัดมาใจCสั่น นั่งฝันอยู่เFดียว  
Gmมองเห็นCตาล ต้นเดี่ยว เหลียวหา Fแต่นาง C...     F
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง หนุ่มนารอนาง คอร์ด ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

เมือถึงเดือนเมษา หนุ่มบ้านนานอนฝัน
คอยคนรัก คอยคนรักจากกัน
สิ้นสงกรานต์ น้องก็พลันลืมพี่
เธอทิ้งนาทิ้งไร่ จดหมายไม่มี
ใยน้องมาลืมพี่ ที่ทักทุ่งนา

เฝ้าหลงคอย แต่สาว พี่หนาวใจหนักหนา
ยามเมื่อฝน ยามเมื่อฝน หล่นมา
หนุ่มบ้านนาหนาวอุราไม่สิ้น
จนฝนลงเดือนหก พวกนกโบยบิน
ใจน้องลืมไปสิ้น ถิ่นฐานบ้านเรา

* เดือน... เจ็ดเจ้าไม่มา จะเข้าพรรษา ยิ่งพาใจเศร้า
สาริการ้องครวญมา เบา ๆ สาริการ้องครวญมา เบา ๆ
ที่ต้นสะเดา พี่เฝ้ายืนมอง

** ผ่านพ้นเลย พรรษา หนุ่มบ้านนา ยิ่งหมอง
มองดูน้ำ มองดูน้ำ เอ่อคลอง
เหม่อเหลียวมอง น้ำในคลองไหลเชี่ยว
ลมพัดมาใจสั่น นั่งฝันอยู่เดียว
มองเห็นตาล ต้นเดี่ยว เหลียวหา แต่นาง...

(ซ้ำ *, **)