หน้าสวย ใจเสีย คอร์ด เต้น นรารักษ์

คอร์ดเพลง หน้าสวย ใจเสีย ของ เต้น นรารักษ์ และเนื้อร้องคำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์, ทำนอง/เรียบเรียง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส, Ost. : ทองเนื้อเก้า

หน้าตาก็ดีทำไมเป็นอย่างนี้ ฉันบอกตรงตรงว่าเสียดาย ไม่น่างมงายหลงผิดไม่รู้ชั่วดี หน้าตาก็ดีแต่ใจเธอมันเสีย ขยะคงเต็มล้นในใจ จะตักจะเตือนก็คงจะสายเกินไป
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • BdimChord Guitar Bdim
 • CChord Guitar C
 • C#dimChord Guitar C#dim
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • Fmaj7Chord Guitar Fmaj7
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
 • GmChord Guitar Gm
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง หน้าสวย ใจเสีย เต้น นรารักษ์. And lyrics with chords guitar Dm,Bb,Gm,A,C,F,G/B,Bdim,Fmaj7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DmBbGmA(2 Times)AจุดDmจบเธอคงจะไปไม่สวย ถ้าBbหากเธอยังทำตัวเสียเสีย
เสียGmดายจริงจริง เสียCดายที่รู้จักFกัน
อุตDmส่าห์เทใจให้เธอไม่น้อย เธอBbยังทำลายมันไปซะงั้น
เพราะGmความจอมปลอม เพราะCใจเธอไม่รัFกดี------------------------
*A มัวไปชื่นชมกับสิ่งนอกDmกายเกินG/Bไป
  จนมันGmพาเธอ ไปสู่Bbวัน  ที่Bdimไม่มี       ใAคร
------------------------
** หน้าตาก็Dmดีทำไมเป็นอGmย่างนี้ 
ฉันCบอกตรงตรงว่าFmaj7เสียดาย
ไม่Bbน่างมงายหลงBdimผิดไม่รู้ชั่วAดี
หน้าตาก็Dmดีแต่ใจเธอGmมันเสีย ขยCะคงเต็มล้นFmaj7ในใจ
จะBbตักจะเตือนก็BdimคงจะสายเกินAไป
  อาจเพราะเป็นDmเวรเป็นกรร(Bb   A)ม     
------------------------
จุดDmจบเธอคงมาเยือนไม่ช้า
เกิดBbจากทำตัวเธอเองแท้แท้
สงGmสารจริงจริงไม่Cรู้จะช่วยอย่างFไร
อุตDmส่าห์เทใจให้เธอไม่น้อย เธอBbยังทำลายมันไปซะงั้น
เพราะGmความจอมปลอม เพราะCใจเธอไม่รักFดี
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :DmBbGmAA
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
Bb          Dm            Bb อาจเพราะเป็นDmเวรเป็นกรรม...
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง หน้าสวย ใจเสีย คอร์ด เต้น นรารักษ์

จุดจบเธอคงจะไปไม่สวย ถ้าหากเธอยังทำตัวเสียเสีย
เสียดายจริงจริง เสียดายที่รู้จักกัน
อุตส่าห์เทใจให้เธอไม่น้อย เธอยังทำลายมันไปซะงั้น
เพราะความจอมปลอม เพราะใจเธอไม่รักดี

* มัวไปชื่นชมกับสิ่งนอกกายเกินไป
จนมันพาเธอไปสู่วันที่ไม่มีใคร

** หน้าตาก็ดีทำไมเป็นอย่างนี้
ฉันบอกตรงตรงว่าเสียดาย ไม่น่างมงายหลงผิดไม่รู้ชั่วดี
หน้าตาก็ดีแต่ใจเธอมันเสีย ขยะคงเต็มล้นในใจ
จะตักจะเตือนก็คงจะสายเกินไป
อาจเพราะเป็นเวรเป็นกรรม

จุดจบเธอคงมาเยือนไม่ช้า
เกิดจากทำตัวเธอเองแท้แท้
สงสารจริงจริงไม่รู้จะช่วยอย่างไร
อุตส่าห์เทใจให้เธอไม่น้อย เธอยังทำลายมันไปซะงั้น
เพราะความจอมปลอม เพราะใจเธอไม่รักดี

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)

อาจเพราะเป็นเวรเป็นกรรม...