ขวัญของเรียม คอร์ด นันทวัน เมฆใหญ่

คอร์ดเพลง ขวัญของเรียม ของ นันทวัน เมฆใหญ่ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : พรานบูรพ์ (จวงจันทร์ จันทร์คณา)

เรียมเหลือทนแล้วนั่น ขวัญ คงหงอย หวนคิดคิดแล้วยิ่งเศร้า เหงา ใจคอย อกเรียมพลอย นึกหน่าย คิดถึงสาย น้ำนอง คลอง ที่เรียมเคยเที่ยวเคยท่อง

Dark / Light
  • G#Chord Guitar Ab
  • AmChord Guitar Am
  • BbChord Guitar Bb
  • CChord Guitar C
  • CmChord Guitar Cm
  • DmChord Guitar Dm
  • EbChord Guitar Eb
  • FChord Guitar F
  • FmChord Guitar Fm
  • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ขวัญของเรียม นันทวัน เมฆใหญ่. And lyrics with chords guitar Cm,Eb,Bb,G#,Fm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CmEb BbEb BbEbBbเรียมเหลือทนแล้Cmวนั่น ขวัญ ขอBbงเรียม 
หวนEbคิดผิดแล้วขมขื่น ฝืน ใจเBbจียม 
เคยโลมเรียม เลีEbยบฝั่ง มาแต่หลัง ยังจำ
Ebคำ ที่ขวัญเคยพรอดเคยพร่ำ 
ถ้วนทุG#กคำยังเรียกยังร่ำเร่าร้องก้อEbงอยู่
แว่ว แว่ว แจ้Ebว หู ว่าขวัBbญชู้ เจ้ายังEbคอย
Instru :CmEb BbEb BbEbBbเรียมเหลือลืมแล้วCmนั่น ขวัญ คงFmหงอย
หวนคิดผิดแล้วยิ่งเEbศร้า เหงา ใจBbคอย
อกเรียมพลอย นึกEbหน่าย คิดถึงสาย น้ำนอง
Ebคลอง ที่เรียมเคยเที่ยวเคยท่อง 
เมื่อเราG#สองต่างว่าย ต่างว่องล่องไล่ไม่Ebเว้น
เช้า สาย บ่าEbย เย็น ขวัญลBbงเล่น กับเEbรียมOutro :Cm EbFmEbBbEbEbEbG#EbEb BbEb+G# BbEb
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ขวัญของเรียม คอร์ด นันทวัน เมฆใหญ่

เรียมเหลือทนแล้วนั่น ขวัญ ของเรียม
หวนคิดผิดแล้วขมขื่น ฝืน ใจเจียม
เคยโลมเรียม เลียบฝั่ง มาแต่หลัง ยังจำ
คำ ที่ขวัญเคยพรอดเคยพร่ำ
ถ้วนทุกคำยังเรียกยังร่ำเร่าร้องก้องอยู่
แว่ว แว่ว แจ้ว หู ว่าขวัญชู้ เจ้ายังคอย

เรียมเหลือลืมแล้วนั่น ขวัญ คงหงอย
หวนคิดผิดแล้วยิ่งเศร้า เหงา ใจคอย
อกเรียมพลอย นึกหน่าย คิดถึงสาย น้ำนอง
คลอง ที่เรียมเคยเที่ยวเคยท่อง
เมื่อเราสองต่างว่าย ต่างว่องล่องไล่ไม่เว้น
เช้า สาย บ่าย เย็น ขวัญลงเล่น กับเรียม