ซุปเปอร์แฟน คอร์ด The Richman Toy

คอร์ดเพลง ซุปเปอร์แฟน ของ The Richman Toy และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน, Ost. 8E88 แฟนลั้ลลา

เป็นซุปเปอร์แมนเกงลิงสีแดง คอยรักคอยห่วงรวดเร็วไปซะทุกอย่าง Stand by หัวใจได้ทุกเวลา อยากเป็นแท่นพิมพ์ จะพิมพ์แบงค์ทุกวันผลิตให้ทัน
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • Csus2Chord Guitar Csus2
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • Gsus2Chord Guitar Gsus2
คอร์ดเพลง ซุปเปอร์แฟน The Richman Toy. And lyrics with chords guitar C,Am,F,G,Csus2,Dm,Em

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CCAmAmFFGGสิ่งCsus2ที่ฉันเป็น ไม่Amเคยจะเลิศเลอถ้าCsus2จะรักเธอ
ก็Amคงจะต้องดีมากกว่าDmนี้ เพอร์เฟ็กต์เพื่อเGธอ
อยากเป็นCsus2เครื่องบิน ที่Amมันไปได้เร็วเกินกว่Csus2าฉันเดิน
และAmคงไปพบเจอได้อยู่DmตรงเวลานัดเGธอ   F------------------------
*Em สิ่ง  ที่Amฉันทำไปแค่อCยากจะให้เธอ อยากจะให้เธอ
EmโปรดจงAmรู้ซักที หัวGใจฉันเอง แค่อยากเป็นซุปเปอร์แฟน
------------------------
** Cเป็นซุปเปอร์Emแมน เกงลิงสีAmแดง
คอยรักคอยEmห่วง รวดเร็วไปFซะทุกอย่าง
Em         SDmtand by หัวGใจได้ทุกเวลา
Instru :CAmCGอยากเป็นแCท่นพิมพ์ จะAmพิมพ์แบงค์ทุกวัน ผลิตใCห้ทัน
เผื่อAmเธอจะใช้ตังค์ ก็หยิบDmใช้ จับจ่ายได้เGลย
อยากจะเCข้าไป สี่Amห้องของหัวใจ ถ้าเปิดใCห้จอง
จะAmวางเงินมัดจำ หิ้วกระDmเป๋าเงินทอง พร้อมนGอนได้เลย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :CEmAmEmFEmDmG
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :CEmAmEmFEmSDmtand by หัวGใจ  SDmtand by Gหัวใจ
   SDmtand by ให้เGธอได้ทุกเวลา
Outro :CCDmGC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ซุปเปอร์แฟน คอร์ด The Richman Toy

สิ่งที่ฉันเป็น ไม่เคยจะเลิศเลอถ้าจะรักเธอ
ก็คงจะต้องดีมากกว่านี้เพอร์เฟ็กต์เพื่อเธอ
อยากเป็นเครื่องบิน ที่มันไปได้เร็วเกินกว่าฉันเดิน
และคงไปพบเจอได้อยู่ตรงเวลานัดเธอ

* สิ่งที่ฉันทำไปแค่อยากจะให้เธอ อยากจะให้เธอ
โปรดจงรู้ซักทีหัวใจฉันเอง แค่อยากเป็นซุปเปอร์แฟน

** เป็นซุปเปอร์แมนเกงลิงสีแดง
คอยรักคอยห่วงรวดเร็วไปซะทุกอย่าง
Stand by หัวใจได้ทุกเวลา

อยากเป็นแท่นพิมพ์ จะพิมพ์แบงค์ทุกวันผลิตให้ทัน
เผื่อเธอจะใช้ตังค์ ก็หยิบใช้จับจ่ายได้เลย
อยากจะเข้าไป สี่ห้องของหัวใจถ้าเปิดให้จอง
จะวางเงินมัดจำหิ้วกระเป๋าเงินทองพร้อมนอนได้เลย

(ซ้ำ *, **, *, **)

Stand by หัวใจ Stand by หัวใจ
Stand by ให้เธอได้ทุกเวลา