ทบทวน คอร์ด Modern Dog

คอร์ดเพลง ทบทวน ของ Modern Dog และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ธนชัย อุชชิน

อยากบอกให้เธอได้ลองทบทวน ทุกอย่าง ยังมี หนทาง มองไปที่เส้นขอบฟ้างดงาม แม้ห่าง ยังมีคนเคียงข้าง

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ทบทวน Modern Dog. And lyrics with chords guitar C,G/B,Am,G,Em,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :C G/BAm GC EmAm GC  สายG/Bลม  แผ่วAmพลิ้ว ลิ่วลGอยมา
C กลบร่องG/Bรอย น้ำAmตา      G      
Cใน    G/Bวัน    ที่Amใจ เธออ่Gอนล้า
  C วันที่G/Bฟ้าหมองAmหม่น    G------------------------
*F อาจมีบางคGราว ที่เธอช้ำFใจ ในบางเวGลา
  ที่ไม่เหลือใEmคร นานเท่าFไร ต้องร้าวGราน
------------------------
** อยากบอกให้เธอได้ลCอง ทบG/Bทวน
  ทุกอAmย่าง ยังGมีหนทFาง    G
มองไปที่เส้นขอบCฟ้า งดG/Bงาม แม้Amห่าง
  ยัGงมีคนเคียงFข้าง G (ตรงนี้ยังมีใคร)
Instru :C G/BAm GC EmAm GC ทุกคG/Bรั้ง   ที่เธAmอ เจอสิ่Gงใด
  C ทำให้ใG/BจไหวหAmวั่น      G       
Cแล้วG/Bคง ผ่านAmพ้น  ไปGสักวัน
C อย่าให้G/Bมันต้องหวั่นAmไหว    G
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
F ที่แล้วGมา ให้มันผ่านFไป 
แม้เรื่องGราว มากมายแค่Fไหน
ไม่รู้ว่าพรุ่Amงนี้ จะเG/Bป็น เช่นFไร แต่เธอยังมีคนเข้าGใจ
 1. ( ซ้ำ  
 2. **
 3.  )
วันนี้แค่เธอได้Cลอง ทบG/Bทวน ทุกAmอย่าง
ยังGมีหนทFาง    G
มองไปที่เส้นขอบCฟ้า งดงG/Bาม แม้ห่Amาง 
ยังGมีคนเคียงFข้าง
G ตรงนี้ยังมีCใคร  F       C       F        C
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ทบทวน คอร์ด Modern Dog

สายลม แผ่วพลิ้ว ลิ่วลอยมา กลบร่องรอยน้ำตา
ในวัน ที่ใจ เธออ่อนล้า วันที่ฟ้าหมองหม่น

* อาจมีบางคราว ที่เธอช้ำใจ ในบางเวลา
ที่ไม่เหลือใคร นานเท่าไร ต้องร้าวราน

** อยากบอกให้เธอได้ลองทบทวน
ทุกอย่าง ยังมี หนทาง
มองไปที่เส้นขอบฟ้างดงาม แม้ห่าง
ยังมีคนเคียงข้าง (ตรงนี้ยังมีใคร)

ทุกครั้ง ที่เธอ เจอสิ่งใด ทำให้ใจไหวหวั่น
แล้วคง ผ่านพ้น ไปสักวัน อย่าให้มันต้องหวั่นไหว

(ซ้ำ *, **)

ที่แล้วมา ให้มันผ่านไป แม้เรื่องราว มากมายแค่ไหน
ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็น เช่นไร แต่เธอยังมีคนเข้าใจ

(ซ้ำ **)

วันนี้แค่เธอได้ลองทบทวน ทุกอย่าง ยังมีหนทาง
มองไปที่เส้นขอบฟ้างดงาม แม้ห่าง
ยังมีคนเคียงข้าง ตรงนี้ยังมีใคร