บอกลา คอร์ด Silly Fools

คอร์ดเพลง บอกลา ของ Silly Fools และเนื้อร้องอัลบั้ม : King Size | สังกัด : More Music

ไม่เคยจะพึงไม่เคยพอใจ ไม่เคยจะซึ้งถึงคำใด ๆ ที่ฉันบอก มันมักจะเริ่มด้วยการขึ้นเสียง เมื่อเธอนั้นเริ่ม เธอก็เริ่มเถียง ฉันเริ่มกร่อย แค่บอกลาแค่บอกมา ไม่ต้องพูดจาวกวน ต่อ...
Dark / Light
คอร์ดเพลง บอกลา ของ ศิลปิน Silly Fools เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::ไม่เคยจะพึงไม่เคยพอใจ ไม่เคยจะซึ้งถึงคำใด ๆ ที่ฉันบอก มันมักจะเริ่มด้วยการขึ้นเส

เนื้อเพลง บอกลา คอร์ด Silly Fools

 ไม่เคยจะพึงไม่เคยพอใจ ไม่เคยจะซึ้งถึงคำใด ๆ ที่ฉันบอก มันมักจะเริ่มด้วยการขึ้นเสียง เมื่อเธอนั้นเริ่ม เธอก็เริ่มเถียง ฉันเริ่มกร่อย แค่บอกลาแค่บอกมา ไม่ต้องพูดจาวกวน ต่อจากนี้มันสุดจะทน ช่วยขอให้บอก ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจต่อไป เบื่อก็บอกลา ไม่มีปัญหา ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตาให้เธอ ไม่เคยจะพึงไม่เคยพอใจ ฉันคงไม่ซึ้ง หากเธอมีใครแอบซ่อนอยู่ เราควรจะเริ่มทำการบอกลา ก็เธอเป็นคนเริ่ม เธอควรบอกมาว่าไม่รัก แค่บอกลาแค่บอกมา ไม่ต้องพูดจาวกวน ต่อจากนี้มันสุดจะทน ช่วยขอให้บอก ไม่มีสิ่งใด ที่ไม่เข้าใจ ไม่ได้เสียใจ ไม่มีหัวใจต่อไป เบื่อก็บอกลา ไม่มีปัญหา ไม่มีเวลา ไม่หลั่งน้ำตาให้เธอ บอกลา บอกลา บอกลา ฉัน