เหมือนข้าวคอยเคียว คอร์ด อรวี สัจจานนท์

คอร์ดเพลง เหมือนข้าวคอยเคียว ของ อรวี สัจจานนท์ และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

.ได้ยิน ไหมพี่ เสียงนี้ คือสาวบ้านนา พร่ำเพรียก เรียกหา ตั้งตา นับเวลา รอคอย คอยเช้า คอยเย็น ไม่เห็น สักหน่อย ปีเคลื่อน เดือนคล้อย รักเอ๋ยมาลอย ร...

Dark / Light
คอร์ดเพลง เหมือนข้าวคอยเคียว ของ ศิลปิน อรวี สัจจานนท์ เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::.ได้ยิน ไหมพี่ เสียงนี้ คือสาวบ้านนา พร่ำเพรียก เรียกหา ตั้งตา นับเวลา รอคอย คอย

เนื้อเพลง เหมือนข้าวคอยเคียว คอร์ด อรวี สัจจานนท์

.ได้ยิน ไหมพี่
เสียงนี้ คือสาวบ้านนา 
พร่ำเพรียก เรียกหา
ตั้งตา นับเวลา รอคอย
คอยเช้า คอยเย็น ไม่เห็น สักหน่อย
ปีเคลื่อน เดือนคล้อย
รักเอ๋ยมาลอย รักเอ๋ยมาลอย แรมไกล
อีกเมื่อไร รักจะคืน รื่นรมย์
ตะแบกบานแล้วร่วง สีม่วง ที่พี่ ชื่นชม
หรีดหริ่ง ระงม พี่ปล่อย น้องให้ตรมคนเดียว
รวงเอ๋ย รวงทอง ต้องร้าง คนเกี่ยว
รวงข้าว คอยเคียว
น้องนี้คอยเหลียว คอยนับวันรอพี่มา
กลับ เถิดหนา สาวบ้านนา ยังคอย
ดนตรี 9 Bars..7...8...
9.ตะแบกบานแล้วร่วง สีม่วง ที่พี่ชื่นชม
หรีดหริ่ง ระงม พี่ปล่อยน้องให้ตรม คนเดียว
รวงเอ๋ย รวงทอง ต้องร้าง คนเกี่ยว
รวงข้าว คอยเคียว
น้องนี้คอยเหลียว คอยนับวันรอ พี่มา
กลับ เถิดหนา สาวบ้านนา ยังคอย