อุษาสวาท คอร์ด Grand Ex

คอร์ดเพลง อุษาสวาท ของ Grand Ex และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : -, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ยามน้องหนาวตัก พี่ซบทรวงพักตร์ อุ่นไอรักจะอุ่นพลัน ต่างสุขสันต์ ขวัญตา เจ้าอย่าลืมสัมพันธ์ ปองรักกัน จนวันตาย ใจผูกพันรักกันจนกว่า ดินและฟ้าจะมลาย

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • Bb7Chord Guitar Bb7
 • BbmChord Guitar Bbm
 • CChord Guitar C
 • C#dimChord Guitar C#dim
 • C7Chord Guitar C7
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • E7Chord Guitar E7
 • FChord Guitar F
 • F#dimChord Guitar F#dim
 • F7Chord Guitar F7
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง อุษาสวาท Grand Ex. And lyrics with chords guitar Dm,Gm,A7,Dm/C#,Dm/C,G/B,Bb,D7,F,F7,Bbm,C,F#dim,Bb7,D

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DmGmA7DmDmGmA7A7
* Dmยาม... Dm/C#                 Dm/C           
อุG/Bษาฟ้ากระBbจ่าง  ทั่วนภางค์สว่างDmแล้ว
D7ตื่นนินทราเสียเGmถิด      Dmน้องแก้ว
Gm  สว่างแBbล้วนะแก้วFตา (แก้วตา)
แจ้วจำเรีF7ยง เสียงกBbระซิบBbmสั่ง
  ดั่งสัญCญา กระซิบคำBbรักว่า    อุCษาสวาทFปอง
Gmอย่าข้องใCจ มอบฤทัยไว้ร่วมFกัน
------------------------
** ยามน้องหนาวCตัก
 พี่Gmซบ ทรวงCพักตร์ อุ่นไอรักจะอุ่นDmพลัน
Cต่างสุขBbสันต์ ขวัญFตา เจ้าอย่าลืมสัมBbพันธ์
ปองรักFกัน จนF#dimวัน...         Gmตาย  (วันCตาย)
------------------------
*** Dmใจ...    Dm/C#                 Dm/C        
ผูกG/BพันรักกันจนBbกว่า ดินและฟ้าจะมDmลาย
D7อุษานี้มีGmมนต์ ดลDmรักสลักใจGm  ร่วมสายใCยสวาทเอย
Instru :DmBb7 A7(4 Times)+DmGmA7DmDmGmA7A7
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. ***
 5.  )
Outro :DmGmA7DmDmGmA7A7D
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อุษาสวาท คอร์ด Grand Ex

ยาม...  อุษาฟ้ากระจ่าง
ทั่วนภางค์สว่างแล้ว
ตื่นนินทราเสียเถิดน้องแก้ว
สว่างแล้วนะแก้วตา (แก้วตา)
แจ้วจำเรียง เสียงกระซิบ สั่งดั่งสัญญา
กระซิบคำรักว่า อุษาสวาทปอง
อย่าข้องใจ มอบฤทัยไว้ร่วมกัน

ยามน้องหนาวตัก  พี่ซบทรวงพักตร์
อุ่นไอรักจะอุ่นพลัน
ต่างสุขสันต์ ขวัญตา  
เจ้าอย่าลืมสัมพันธ์
ปองรักกัน จนวัน... ตาย  (วันตาย)

ใจ... ผูกพันรักกันจนกว่า ดินและฟ้าจะมลาย
อุษานี้มีมนต์ดลรักสลักใจ ร่วมสายใยสวาทเอย

(ซ้ำทั้งหมด)