ปล่อยน้ำใส่นาน้อง คอร์ด เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง

คอร์ดเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง ของ เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์, เรียบเรียง : เธค คอนสาร

อ้าย อ้าย จ๋า ขยับเข้ามาปล่อยน้ำใส่นาให้แหน่ น้อง น้อง จ๋า ป๊าด คันแทนาน้องคือใหญ่คักแท้ นาท่งน้อย ๆ ยังขาดคนดูแล อ้ายสิอาสาเป็นคนคอยเทคแคร์ ปล่อยน้ำใส่แหน่
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง. And lyrics with chords guitar Bm,G,A,Em,D,F#m

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :BmGABmBmBmนาท่งน้อยน้องแห้ง อยากให้Gอ้ายเข้ามาส่อยน้อง
  อยากให้Aลอง... ปล่อยน้ำใส่นาBmน้องแหน่Instru :Bm (5 Times)+BmBmABm A(2 Times)BmปีBmนี้ฝนบ่ดี นากะแล้ง นากะแล้ง
  แห้งEmแฮง คักแท้หนอ คักแท้หนอ คักแท้น้อง
ให้ส่อยGบ่ น้องAจ๋า นาน้องต้องกาBmรน้ำ------------------------Bmนาท่งน้อยที่อีEmแม่ให้มา Aปั้นคันนาจนว่าใBmหญ่ ๆ ๆ
ยังบ่เคยได้หว่าEmนไถ รอแต่Aอ้าย เอ้ามาDดัน ๆ ๆ
Bmนั่งหลกหญ้าไปวัEmน ๆ
ทั้งแสบทั้งAคัน บักหอยมันตำBmตรีน
ฮอดฤดูสิทEmำกิน เอากล้าAปักลงดินบ่Bmได้------------------------สิGให้อ้ายเAฮ็ดจั่งBmใด๋
  หรืออ้ายต้องไGปปล่อยAน้ำใส่นาDน้อง
สิGเอาน้ำเข้าหAลายส่ำBmใด๋
  บอกมาไวG ๆ อ้ายพAร้อมจะปล่อยDน้ำ
อ้ายสิBmไปปล่อยใส่นาคนEmงาม นาน้องแBmห้ง ๆ
พอสิได้Emมีน้ำ สิได้คราดAดำทำนาตามBmฤดู      A      Bm------------------------
* Gอ้าย Aอ้าย Bmจ๋า ขยับเข้าGมาปล่อยน้ำใส่Aนาให้แDหน่
(Gน้อง Aน้อง Bmจ๋า ป๊าด คันแทGนาน้องคือใAหญ่คักแDท้)
นาท่งน้อBmย ๆ ยังขาดคนดูEmแล 
 (อ้ายสิอBmาสาเป็นคนคอยเทคEmแคร์)
ปล่อยน้ำใส่แAหน่ ปล่อยน้ำF#mใส่นาให้แBmหน่
(ปล่อยน้ำใส่Aแท้ ปล่อยน้ำใF#mส่นาให้Bmแท้...แอ๊ะ ๆ ๆ )
อ้Gาย  Aอ้าย Bmจ๋า ขยับเข้าGมาปล่อยน้ำใส่Aนาให้แDหน่
(Gน้อง น้Aอง  Bmจ๋า ป๊าด คันแทGนาน้องคือใAหญ่คักแDท้)
นาท่งBmน้อย ๆ ยังขาดคนดูEmแล
  (อ้ายสิอาBmสาเป็นคนคอยเทคEmแคร์)
ปล่อยน้ำใส่แAหน่ ปล่อยน้ำใF#mส่นาให้แBmหน่
(ปล่อยน้ำใส่แAท้ ปล่อยน้ำใF#mส่นาน้องแBmหน่)
ปล่อยน้ำใส่Aแหน่ แอ๊ะ ๆ ๆ (ปล่อยน้ำใส่นาน้องBmแหน่)
Instru :Bm (5 Times)+BmBmABm ABmBmABm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :BmBmABm A(2 Times)Bm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง คอร์ด เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง

นาท่งน้อยน้องแห้ง อยากให้อ้ายเข้ามาส่อยน้อง
อยากให้ลอง ปล่อยน้ำใส่นาน้องแหน่

ปีนี้ฝนบ่ดี นากะแล้ง นากะแล้ง
แห้งแฮง คักแท้หนอ คักแท้หนอ คักแท้น้อง
ให้ส่อยบ่ น้องจ๋า นาน้องต้องการน้ำ

นาท่งน้อยที่อีแม่ให้มา ปั้นคันนาจนว่าใหญ่ ๆ ๆ
ยังบ่เคยได้หว่านไถ รอแต่อ้าย เอ้ามาดัน ๆ ๆ
นั่งหลกหญ้าไปวัน ๆ ทั้งแสบทั้งคัน บักหอยมันตำตรีน
ฮอดฤดูสิทำกิน เอากล้าปักลงดินบ่ได้

สิให้อ้ายเฮ็ดจั่งใด๋
หรืออ้ายต้องไปปล่อยน้ำใส่นาน้อง
สิเอาน้ำเข้าหลายส่ำใด๋
บอกมาไว ๆ อ้ายพร้อมจะปล่อยน้ำ
อ้ายสิไปปล่อยใส่นาคนงาม
นาน้องแห้ง ๆ พอสิได้มีน้ำ สิได้คราดดำทำนาตามฤดู

* อ้าย อ้าย จ๋า ขยับเข้ามาปล่อยน้ำใส่นาให้แหน่
(น้อง น้อง จ๋า ป๊าด คันแทนาน้องคือใหญ่คักแท้)
นาท่งน้อย ๆ ยังขาดคนดูแล
(อ้ายสิอาสาเป็นคนคอยเทคแคร์)
ปล่อยน้ำใส่แหน่ ปล่อยน้ำใส่นาให้แหน่
(ปล่อยน้ำใส่แท้ ปล่อยน้ำใส่นาให้แท้ แอ๊ะ ๆๆ)
อ้าย อ้าย จ๋า ขยับเข้ามาปล่อยน้ำใส่นาให้แหน่
(น้อง น้อง จ๋า ป๊าด คันแทนาน้องคือใหญ่คักแท้)
นาท่งน้อย ๆ ยังขาดคนดูแล
(อ้ายสิอาสาเป็นคนคอยเทคแคร์)
ปล่อยน้ำใส่แหน่ ปล่อยน้ำใส่นาให้แหน่
(ปล่อยน้ำใส่แท้ ปล่อยน้ำใส่นาน้องแหน่)
ปล่อยน้ำใส่แหน่ แอ๊ะ ๆๆ (ปล่อยน้ำใส่นาน้องแหน่)

(ซ้ำ *)

ปล่อยน้ำใส่แท้ ปล่อยน้ำใส่นาให้แน่
ปล่อยน้ำใส่แหน่ ปล่อยน้ำใส่นาให้แน่