เริ่มใหม่สิได้บ่ คอร์ด มิน พิณทอง, น้องนุช ประทุมทอง

คอร์ดเพลง เริ่มใหม่สิได้บ่ ของ มิน พิณทอง, น้องนุช ประทุมทอง และเนื้อร้องคำร้อง : หล่อ นาปัง, ทำนอง : สวัส สารคาม, เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

พอสิเริ่มใหม่ได้บ้อ คิดว่า เงยหน้าขึ้นมา อ้ายสิเช็ดน้ำตาให้ สิบ่ติซั้นบ้อ คนที่มีแป้วหัวใจ หล่านางเอ้ย เจ้าอย่าไปคิดหยังหลาย ฮู้บ่ว่าหัวใจอ้าย ให้อภัยเจ้าทุกเวลา
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง เริ่มใหม่สิได้บ่ มิน พิณทอง, น้องนุช ประทุมทอง. And lyrics with chords guitar Bm,D,Em,A,F#m,E,G

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :BmD BmEm ABmBmเว้าให้ฟังBmได้บ่ เป็นหยัDงน้อน้องคือเศร้าBmแท้
นั่งคอตกแตะแซEmะ หัวใจเป็นแAผลซั้นF#mบ้อ
(บ่มีหยังดอDกอ้าย ขอบคุณหลายBm ๆ แค่น้ำตาคEmลอ
จากผู้ชBmายบ่ฮู้จักพEmอที่น้องคึดAต่อว่าเขาF#mสิดี)
อ้ายเข้าใจอยู่Emหล่า แต่น้ำAตาบ่คือคำBmเว้า
ได้ข่Eาวบ่กินฮอดข้Emาว ย้อนผู้บ่AาวลูกชายเศF#mรษฐี
(อ้ายBmเอ๋ย    Dน้องขอโทษอีหEmลี 
ถ้าเBmลือกฮักอ้ายแต่Dกี้ บ่เป็นจั่งAซี้ดอกติหัBmวใจ)------------------------
* พอสิเริ่มใหAม่ได้F#mบ้อ  
คิดBmว่า  เงยหน้าขึ้นGมา อ้ายAสิเช็ดน้ำตาDให้
(สิบ่ติซั้Bmนบ้อ คนที่มีแป้วหัวEmใจ) 
หล่านางเBmอ้ย เจ้าอย่าไปคิดหยังหลEmาย
ฮู้F#mบ่ว่าหัวใจBmอ้าย ให้Aอภัยเจ้าทุกเF#mวลา
------------------------
** (อ้ายBmเอ๋ย ขอโทษเด้อหัวEmใจ
ผ่านมDาบ่แนมเห็นอ้Bmาย บ่มีความหมาAยอยู่ในสายF#mตา)
บ่เป็นหยัEmงดอกบอกBmหัวใจของอ้ายEmนี่หนา
  มันเจ็บจนAชา กะเพราะF#mว่าฮักเจ้าแฮงหBmลาย
(น้องกะพอDฮู้ ตอนBmนั้นน้องตาบอดEmไป
  สิลองถามหัวใจ พอF#mสิเริ่มใหม่ไBmด้บ่)
Instru :D ABmA F#mBm
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เจ้าลองถามหัวใAจพอสิF#mเริ่มใหม่ได้Bmบ่Outro :A F#mBm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เริ่มใหม่สิได้บ่ คอร์ด มิน พิณทอง, น้องนุช ประทุมทอง

เว้าให้ฟังได้บ่ เป็นหยังน้อน้องคือเศร้าแท้
นั่งคอตกแตะแซะ หัวใจเป็นแผลซั้นบ้อ
(บ่มีหยังดอกอ้าย ขอบคุณหลาย ๆ แค่น้ำตาคลอ
จากผู้ชายบ่ฮู้จักพอที่น้องคึดต่อว่าเขาสิดี)
อ้ายเข้าใจอยู่หล่า แต่น้ำตาบ่คือคำเว้า
ได้ข่าวบ่กินฮอดข้าว ย้อนผู้บ่าวลูกชายเศรษฐี
(อ้ายเอ๋ย น้องขอโทษอีหลี ถ้าเลือกฮักอ้ายแต่กี้
บ่เป็นจั่งซี้ดอกติหัวใจ)

* พอสิเริ่มใหม่ได้บ้อ คิดว่า
เงยหน้าขึ้นมา อ้ายสิเช็ดน้ำตาให้
(สิบ่ติซั้นบ้อ คนที่มีแป้วหัวใจ)
หล่านางเอ้ย เจ้าอย่าไปคิดหยังหลาย
ฮู้บ่ว่าหัวใจอ้าย ให้อภัยเจ้าทุกเวลา

** (อ้ายเอ๋ย ขอโทษเด้อหัวใจ
ผ่านมาบ่แนมเห็นอ้าย บ่มีความหมายอยู่ในสายตา)
บ่เป็นหยังดอกบอกหัวใจของอ้ายนี่หนา
มันเจ็บจนชา กะเพราะว่าฮักเจ้าแฮงหลาย
(น้องกะพอฮู้ ตอนนั้นน้องตาบอดไป
สิลองถามหัวใจ พอสิเริ่มใหม่ได้บ่)

(ซ้ำ * ,**)

เจ้าลองถามหัวใจพอสิเริ่มใหม่ได้บ่