หมวยนี่คะ คอร์ด China Dolls

คอร์ดเพลง หมวยนี่คะ ของ China Dolls และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ

ก็หมวยนี่คะ ไม่ได้ตั้งใจ ก็หมวยนี่คะ ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ชอบใช่มั๊ย ขออภัย ถ้าไม่ดี ก็หมวยนี่คะ ไม่ได้ตั้งใจ ก็หมวยนี่คะ ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ชอบใช่มั๊ย ขออภัย ที่ต้องหมวย ก็หมวย ...
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • BbmChord Guitar Bbm
 • C#Chord Guitar C#
 • Cm7b5Chord Guitar Cm7b5
 • DmChord Guitar Dm
 • EbChord Guitar Eb
 • EbmChord Guitar Ebm
 • Em7b5Chord Guitar Em7b5
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง หมวยนี่คะ China Dolls. And lyrics with chords guitar Bbm,Eb,Cm7b5,F,Ebm,C#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Bbm(8 Times)
* ต้าชั่วเท่อBbmชั่ว ปู๋ย่าวหEbลาย    Cm7b5อู๋หลู่หว่อเตอเหFม่ย
หว่อBbmปู๋ ซื่อหนี่เตอ สไEbตล์ 
โย่วเว่ยเหอCm7b5เทียน เทียนฉันเจอเFหว่อ
ต้าBbmชั่ว ปู๋ย่าวหEbลาย    Cm7b5อู๋หลู่หว่อเตอเหFม่ย
ตั้นBbmย่าว ซื่อหนีสี ฮวานEbหว่อ 
โจ้วคว่ายเตี่ยCm7b5นต้า เชิงซัวชูหFลาย เย้
------------------------Bbmเอ๊ะ เอ๊ะมองอะEbไรนะ   Cm7b5เอ๊ะ เอ๊ะมองอะFไร 
  Bbmเอ๊ะ จ้องกันอีกEbนานมั๊ยCm7b5 ชัก   ไม่ค่อยFดี
Bbmหรือ หน้าตาที่Ebดูหมวย Cm7b5เห็น แล้วคงแปลกFใจ 
  Bbmเอ๊ะ จ้องกันอีกEbนานมั๊ย Cm7b5มอง กันแบบFนี้Instru :Bbm EbCm7b5 F(2 Times)Bbmเอ๊ะ เอ๊ะมองอะEbไรนะ  เCm7b5ห็น จ้องมองอยู่Fนาน
  Bbmเห็น เห็นยืนอยู่อEbย่างนั้น Cm7b5ฉัน   ไม่เข้าFใจ
Bbmหรือ ฉันมันอาจEbจะหมวย Cm7b5หมวย แล้วมีอะFไร 
Bbmมวย แล้วมันผิดEbใช่ไหม Cm7b5มอง กันแบบFนี้------------------------
** Ebmเกิด คำถาม อยากรู้ กันมากมาย
  Fฉัน ไม่ได้ตั้งใจ จะทำให้หมวย ได้อย่างนี้
------------------------
*** ก็หมวยBbmนี่คะ (ไม่ได้ตั้งC#ใจ) ก็หมวยนี่Ebคะ (ไม่ได้ตั้งFใจ)
ไม่ชอบใBbmช่มั๊ย  ขออC#ภัย ถ้าไม่Ebดี       F
ก็หมวยนี่Bbmคะ (ไม่ได้ตั้งC#ใจ)   ก็หมวยนี่Ebคะ (ไม่ได้ตั้งใFจ)
ไม่ชอบใช่Bbmมั๊ย  ขออC#ภัย 
ที่ต้Ebองหมวย (ก็หFมวย แล้วไง) (จะหมวยแล้วทำไม)
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Bbmเอ๊ะ เอ๊ะมองอยู่อEbย่างนั้น Cm7b5เห็น  แล้วไม่เข้าFใจ 
  Bbmหมวย แล้วมันผิดEbตรงไหนCm7b5 ดู      กันให้Fดี
Bbmชัก  ชักดูไม่Ebค่อยสวย Cm7b5ฉัน   ก็ไม่เข้าFใจ 
  Bbmหมวย แล้วมันผิดEbใช่ไหม Cm7b5มอง กันแบบFนี้
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. ***
 4.  )
Bbm             Eb         Cm7b5            
ก็หFมวย แล้วเป็Bbmนไง       Eb         Cm7b5
จะหFมวย แล้วทBbmำไม       Eb         Cm7b5           
  ก็หFมวย แล้วBbmไง         Eb         Cm7b5                 F
 1. ( ซ้ำ  
 2. ***, 
 3. *
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง หมวยนี่คะ คอร์ด China Dolls

* ต้าชั่วเท่อชั่ว ปู๋ย่าวหลาย อู๋หลู่หว่อเตอเหม่ย
หว่อปู๋ ซื่อหนี่เตอ สไตล์
โย่วเว่ยเหอเทียน เทียนฉันเจอเหว่อ
ต้าชั่ว ปู๋ย่าวหลาย อู๋หลู่หว่อเตอเหม่ย
ตั้นย่าว ซื่อหนีสี ฮวานหว่อ
โจ้วคว่ายเตี่ยนต้า เชิงซัวชูหลาย เย้

เอ๊ะ เอ๊ะมองอะไรนะ เอ๊ะ เอ๊ะมองอะไร
เอ๊ะ จ้องกันอีกนานมั๊ย ชัก ไม่ค่อยดี
หรือ หน้าตาที่ดูหมวย เห็น แล้วคงแปลกใจ
เอ๊ะ จ้องกันอีกนานมั๊ย มอง กันแบบนี้

เอ๊ะ เอ๊ะมองอะไรนะ เห็น จ้องมองอยู่นาน
เห็น เห็นยืนอยู่อย่างนั้น ฉัน ไม่เข้าใจ
หรือ ฉันมันอาจจะหมวย หมวย แล้วมีอะไร
หมวย แล้วมันผิดใช่ไหม มอง กันแบบนี้

** เกิด คำถาม อยากรู้ กันมากมาย
ฉัน ไม่ได้ตั้งใจ จะทำให้หมวย ได้อย่างนี้

*** ก็หมวยนี่คะ (ไม่ได้ตั้งใจ)
ก็หมวยนี่คะ (ไม่ได้ตั้งใจ)
ไม่ชอบใช่มั๊ย ขออภัย ถ้าไม่ดี
ก็หมวยนี่คะ (ไม่ได้ตั้งใจ)
ก็หมวยนี่คะ (ไม่ได้ตั้งใจ)
ไม่ชอบใช่มั๊ย ขออภัย
ที่ต้องหมวย (ก็หมวย แล้วไง) (จะหมวยแล้วทำไม)

(ซ้ำ *)

เอ๊ะ เอ๊ะมองอยู่อย่างนั้น เห็น แล้วไม่เข้าใจ
หมวย แล้วมันผิดตรงไหน ดู กันให้ดี
ชัก ชักดูไม่ค่อยสวย ฉัน ก็ไม่เข้าใจ
หมวย แล้วมันผิดใช่ไหม มอง กันแบบนี้

(ซ้ำ **, ***)

ก็หมวย แล้วเป็นไง
จะหมวย แล้วทำไม ก็หมวย แล้วไง

(ซ้ำ ***, *)