คอร์ดเพลง ค่านิยม 12 ประการ - รวมศิลปินจีเอ็มเอ็มแกรมมี่

ค่านิยม 12 ประการ คอร์ดเริ่มต้น G, C, D, Bm, Am..,ค่านิยมดีดี ต้องมีในหัวใจ ถ้าเรารักเมืองไทย จดจำไว้ให้ดี ต้องเอาดีให้ได้ เกิดเป็นไทยทั้งที ต้องคิดดี ต้องทำดี ต้องทำได้

-
-
ดูตารางคอร์ด
เนื้อเพลง ค่านิยม 12 ประการ ของ รวมศิลปินจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ที่มีคอร์ดกีต้าร์ G,C,D,Bm,Am,E

เนื้อเพลง ค่านิยม 12 ประการ ของ รวมศิลปินจีเอ็มเอ็มแกรมมี่

คำร้อง/ทำนอง : ปิติ ลิ้มเจริญ, เรียบเรียงโดย : ศราวุธ ฤทธิ์นันท์
* ค่านิยมดีดี ต้องมีในหัวใจ
ถ้าเรารักเมืองไทย จดจำไว้ให้ดี
ต้องเอาดีให้ได้ เกิดเป็นไทยทั้งที
ต้องคิดดีต้องทำดี ต้องทำได้
-
หนึ่งรักชาติและศาสน์กษัตริย์
สองซื่อสัตย์มีอุดมการณ์
สามรู้คุณพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์
สี่ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาไม่เกียจไม่คร้าน
ตั้งใจเพียรเขียนอ่านให้ดี
(ซ้ำ *)
ห้ารักษาวัฒนธรรม หกศีลธรรมต้องมีในใจ
เป็นผู้ให้ด้วยใจแบ่งปัน
เจ็ดเรียนรู้ประชาธิปไตย แปดต้องมีวินัยร่วมกัน
ต้องยึดมั่นกฎหมายบ้านเมือง
-
เก้าต้องมีสติทุกก้าว
เดินไปตามรอยเท้าของพ่อ
สิบต้องเพียงและพอในหัวใจ
สิบเอ็ดเป็นคนเข็มแข็ง
ไม่ยอมแพ้อำนาจบาทใหญ่
สิบสองรักประเทศไทย รักส่วนรวม
(ซ้ำ *, *)
ต้องคิดดี ต้องทำดี ต้องทำได้
§ค่านิยม 12 ประการ เนื้อเพลง
-