คอร์ดเพลง มาลี - Harmonica Sunrise

มาลีเกิดตี้แม่สาทำไร่ไถนาจับปลาหากิ๋นป้อแม่บ่มีทรัพย์สิน ปากกัดตีนดิ้นเลี้ยงลูกเรื่อยมามาลีบ่มีแมวเหมียว มีก๊ะมือกำ๋เคียวเกี่ยวไร่ไถนามาลีอยู่ตี้แม่สา ก...

-
คอร์ดเพลง มาลี ของ Harmonica Sunrise, เนื้อเพลง มาลี ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar
-แชร์คอร์ด

เนื้อเพลง มาลี ของ Harmonica Sunrise

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
มาลีเกิดตี้แม่สาทำไร่ไถนาจับปลาหากิ๋น
ป้อแม่บ่มีทรัพย์สิน ปากกัดตีนดิ้นเลี้ยงลูกเรื่อยมา
มาลีบ่มีแมวเหมียว มีก๊ะมือกำ๋เคียวเกี่ยวไร่ไถนา
มาลีอยู่ตี้แม่สา กับดินกับฟ้า อุดมสมบูรณ์
ผ่านมาแหมบ่เต้าใด ฟ้าฝนมันหายไปไหน
ไร่นาละจะยะจะใด จะอยู่อย่างไรถ้ามันเป๋นจะอี้
มาลีมาเฮียนในเมืองพบความรุ่งเรืองเทคโนโลยี
wifi internet จ้าดดี อี่หนูมาลีซอบอกซอบใจ
มาลีมีเพื่อนมากมายตึงมะญิงป้อจายเปิ้นใจ๊
Blackberry มาลีบ่มีซะตาง
ใค่อยากลองสักครั้งละจะยะใดดี
เพื่อนสาวสวมชุดนักศึกษา มาลีแปลกใจนักหนา
ก่อใส่ไปมันบ่ธรรมดา กระดุมปริ (โฮะ)
กระโปรงหด (โฮะ) เสื้อในโผล่ (โฮะ โฮะ โฮะ)

* ก็อย่างที่รู้ ว่าเค้าเรียกเมืองใหม่
มันเปลี่ยนตรงไหน มันแปลกตรงไหน เราคงรู้ดี
ของใหม่ ๆ ก็วิ่งเข้ามา ของเก่า ๆ ยังอยู่ตรงนี้
ก็อยากให้รู้ ว่าฉันรักเชียงใหม่
ค่อย ๆ เปลี่ยนดีไหม ไม่ต้องรีบไปไหนมันน่าจะดี
อยากให้รู้ว่าที่ตรงนี้มันไม่ได้มีแค่ของใหม่
มาลีจบการศึกษาฟั่งปิ๊กบ้านมาพัฒนาชุมชน
ปั๋นความฮู้หื้อกับผู้คน หื้อสมตี้ตนปิ๊กลุกเมืองมา
ว่าเปิ้นห้ามบ่หื้อเผานาไร่ เฮายะบ่ได้
เซี่ยงก้าปรับเอานา
ไถกลบ บ่ดีไปเผาหญ้าทำหื้อท้องฟ้ามีก๊ะหมอกควัน
ทีตึกใหญ่ในเมืองมากมาย สร้างกันไปบ่มีไผมาว่า
ทำไปเพื่อหื้อได้เงินมาละบ่ฮู้ก้าหา ว่ามันกักควัน
เจียงใหม่เมืองวัฒนธรรมศิลปะงดงามสืบทอดกันมา
สงกรานต์ลอยกระทงเชิดหน้า
ดินแดนล้านนานั้นดึงดูดใจ๋
แขกบ้านแขกเมืองชอบจังตึงไทยจีนฝรั่งต่างมุ่งเข้ามา
ประเวณีก่อเริ่มเพี้ยนผิด
เปลี่ยนไปทีละนิดมันบ่ถูกต้องหนา
ลอยกระทงกลายเป็นสงคราม
สงกรานต์กลายเป็นสงกาม จะงานหยังก่อบ่ต้องถาม
เฮาจะปล่อยโคม (โฮะ)
เฮาจะขันโตก (โฮะ) อะหยังก่อ (โฮะ ๆ ๆ )

(ซ้ำ *,*)
§มาลี เนื้อเพลง