คอร์ดเพลง The Midnight Special - Credence Clearwater Revival

Well, you wake up in the mornin', you hear the work bell ring , And they march you to thetable to see the same old thing Ain't no food upon the table, a...

-
คอร์ดเพลง The Midnight Special ของ Credence Clearwater Revival, เนื้อเพลง The Midnight Special ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar
-แชร์คอร์ด

เนื้อเพลง The Midnight Special ของ Credence Clearwater Revival

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
Well, you wake up in the mornin', you hear the work bell ring , And they march you to the 
table to see the same old thing Ain't no food upon the table, and no pork up in the pan
But you better not complain, boy, you get in trouble with the man
 
* Let the Midnight Special shine a light on me, Let the Midnight Special shine a light on 
me, Let the Midnight Special shine a light on me, Let the Midnight Special shine a 
everlovin' light on me.
 
Yonder come miss Rosie, how in the world did you know By the way she wears her apron, 
and the clothes she wore Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand She come to 
see the gov'nor, she wants to free her man
( * )
If you're ever in Houston, well, you better do the right You better not gamble, there, you 
better not fight, at all Or the sheriff will grab ya and the boys will bring you down.
The next thing you know, boy, Oh! You're prison bound.
( * / * )
§The Midnight Special เนื้อเพลง