คอร์ดเพลง ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) - เพชร สหรัตน์

ได้ข่าวว่าเจ้าสิมีแฟนใหม่ สิเอาอ้ายไปถิ่มไว้ไสสิให้เสียใจผู้เดียวสั่นบ่ สิถูกเขาตอกคัก ๆ ถืกตอกปั๊ก ๆเสียแล้วละหนอ เขาเอาหยังมาออยมาล่อแค่แล่นพอว่อ ไปนำ...

-
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

-แชร์คอร์ด

เนื้อเพลง ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) ของ เพชร สหรัตน์

อัลบั้ม : Ost.ส้ม ภัค เสี้ยน
ได้ข่าวว่าเจ้าสิมีแฟนใหม่ สิเอาอ้ายไปถิ่มไว้ไส

สิให้เสียใจผู้เดียวสั่นบ่ สิถูกเขาตอกคัก ๆ ถืกตอกปั๊ก ๆ

เสียแล้วละหนอ เขาเอาหยังมาออยมาล่อ

แค่แล่นพอว่อ ไปนำของใหม่* ได้ข่าวว่าเจ้าสิมีงานแต่ง สิเอาเสาลงหลุมแก้มแดง

อีหล่าคำแพง สิมีงานใหญ่ สิถูกเขาตอกคัก ๆ

ถืกตอกปั๊ก ๆ ละหนอทรามวัย เจ้าบ่าวเทิงยาวเทิงใหญ่

บักขี้ทุกข์คืออ้าย ได้กินน้ำตา** ฮาขัวค้นเอ้ย แฟนเฮาสิเข้าพาขวัญ

เสียงเขาย้อนกัน จนฟ้าสนั่น เสียงดัง ตั่ก ๆ ๆ ๆ ๆ

ส้วมมีบ่ขี้ มาขี้ใส่ใจของอ้ายคัก ๆ

อารมณ์ของคนอกหัก พออยากเอามือ ฟาดปากเจ้าบ่าว(ซ้ำ * ,** ,** )อารมณ์ของคนอกหัก พออยากบาทา เตะปากเจ้าบ่าว

เคียดคัก ๆ เคียดไอ้คนบ่ฮัก เคียดคัก ๆ

เคียดไอ้คนบ่ฮัก เคียดคัก ๆ เคียดไอ้คนบ่ฮัก
§ถืกตอก (เมียเฮาสิเอาผัวใหม่) เนื้อเพลง