คอร์ดเพลง อยากให้เธออยู่ตรงนี้ - โบ สุนิตา

ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง ว่าไม่เสียใจแม้เธอจากลาฉันไปไกล ก็ไม่คิดถึงเธอเลยและแล้วเมื่อวันได้ผ่านมา และแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลรินแล้วเสียงหัวใจก็บอกมาให้ได้ยิน ว่...

-
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

-แชร์คอร์ด

เนื้อเพลง อยากให้เธออยู่ตรงนี้ ของ โบ สุนิตา

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันเคยหลอกตัวฉันเอง ว่าไม่เสียใจ
แม้เธอจากลาฉันไปไกล ก็ไม่คิดถึงเธอเลย
และแล้วเมื่อวันได้ผ่านมา และแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลริน
แล้วเสียงหัวใจก็บอกมาให้ได้ยิน ว่าฉันไม่ลืมเธอได้เลย
อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนที่เป็นเช่นวันนั้น
แม้ว่าสองเราต้องห่างเหินกัน ไกลแสนไกล
อยากบอกเธอว่ายังรักเธอ
ฉันก็อยากลืมเรื่องราว ที่ยังฝังใจ
แต่ฉันคงอ่อนแอมากเกินไป ที่จะให้ฉันลืมเธอ
และแล้วเมื่อวันได้ผ่านมา และแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลริน
และเสียงหัวใจก็บอกมาให้ได้ยิน ว่าฉันไม่ลืมเธอได้เลย
อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนที่เป็นเช่นวันนั้น
แม้ว่าสองเราต้องห่างเหินกัน ไกลแสนไกล
ฉันไม่เคยลืมเวลาเราอยู่ด้วยกัน
ฉันยังจำคืนและวันและทุกทุกอย่าง
แม้ว่าวันนี้สองเราต้องเดินแยกทาง
อยากบอกเธอว่ายังรักเธอ
อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เหมือนที่เป็นเช่นวันนั้น
แม้ว่าสองเราต้องห่างเหินกัน ไกลแสนไกล
อยากบอกเธอว่ายังรักเธอ
สส
§อยากให้เธออยู่ตรงนี้ เนื้อเพลง