ตารางคอร์ดกีต้าร์ - คอร์ด G

G
Guitar Chord GThe strings 4(D), 3(G) and 2(B) are left open. This chord is played start on fret 2 Basic major triad Scale structure: R-3-5Interval structure: R = GG major interval = B (scale degree = 3rd)B minor interval = D (scale degree = 5th)Scale G: G Am Bm C D Em F#dimNote: G, B, D, G, B, GStep: 1-3-51(G), 3(B), 5(D)Alternative names: GM, Gmaj, Sol-major, G-durLevel: RookieImportance: Very important ดูวิธีการจับคอร์ด G ในรูปแบบอื่น