กฎของคนแพ้ คอร์ด – Legendboy

กฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว และต้องห้ามร้องไห้ ไม่ให้ใครเขาเห็นน้ำตา เพราะคนที่แพ้ ไม่คู่ควรดูแลใครเขา คนแพ้ต้องยอมทนปวดร้าว ห้ามอ่อนแอ ถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไร...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง กฎของคนแพ้ และ เนื้อร้อง กฎของคนแพ้ ของ Legendboy ::กฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว และต้องห้ามร้องไห้ ไม่ให้ใครเขาเห็นน้ำตา เพรา...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง กฎของคนแพ้ ของ Legendboy
Intro:F CDm CBb AmGm C(2 Times)กฏของคนFแพ้ คือCต้องดูแลตัวเองให้Dmไหว แCละต้องห้ามร้อBbงไห้ Am Gm C Instru:F CDm CBb AmGm C(2 Times)Fพยายามไม่ทักCไปทั้งที่ใจมันเจ็บ Dm พยายามจะเข้าCใจว่าไม่ใช่คนพิเBbศษ (Amกับเธอ Gmเลย...)C พยายามทุกวิFธี เพื่อให้เธอนั้นคืนCดี ทำทุกหนDmทางแต่มก็ไม่มีสักวิCธี ทุก ๆ Bbวันก็ทำได้เพียงแค่ละAmเมอ คงไม่มีGmทางที่ฉันจะไปให้ถึงCเธอ F ไม่เป็นไร (ไม่เป็นไCร) ก็เข้าใจ (ฉันเข้าใจDm) ว่าเธอจะเลือกคนที่Cชอบหรือว่าคนที่Bbใช่ (แต่สุดAmท้าย คนที่Gmแพ้... ก็คือCฉัน) ** กฏของคนแFพ้ คือCต้องดูแลตัวเองให้Dmไหว แCละต้องห้ามร้องBbไห้ Am ไม่ให้Gmใครเขาเห็นน้ำCตา เพราะคนที่แFพ้ ไม่Cคู่ควรดูแลใครDmเขา คนแCพ้ต้องยอมทนปวดBbร้าว Am ห้ามอ่GmอนแอC .(ถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไร)Instru.:F CDm CBb AmGm C(2 Times)ฉันแพ้เขาหมดทุกFทางแล้ว เธอไม่ต้องพยาCยามแล้ว ก็Dmรู้ว่ายิ่งทำ ในCใจก็ยิ่งเจ็บกว่าBbเดิม Am (เพราะเธอให้เขาไปGmทั้งหัวใจ) C ต้องยืนให้Fไหว แม้ในใจจะเจ็บแค่ไCหน เธอก็ยังเป็นคนสุดDmท้าย ถึงแม้ว่าเราต้องจาCกกัน เก็บควาBbมฝันของเธอเอาไว้ Amเขาชนะใช่ไหม Gm พูดมาเลยตรง ๆ ไอ้คนที่Cแพ้จะได้ไป ไFอ้ทุก ๆ คำที่- เธอบอก ฉันคิดไม่Cออกและตอบกลับด้วยน้ำตา โทรไปDmทีไรก็ร้องไห้อยู่ตลอด คงไม่ต้องCบอกว่า- ทะเลาะกับเขามา แต่สุBbดท้าย เรื่องทั้งAmหมดก็แค่ฝัน ขี้Gmแพ้ฟูมฟายคงไม่Cวายต้องเป็นฉัน ( ซ้ำ * )Outro:F CDm CBb AmGm C
  • F
  • C
  • Dm
  • Bb or A#
  • Am
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กฎของคนแพ้ - Legendboy

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : Legendboy, OZH, SK MTXF | เรียบเรียง : Legendboy
กฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว
และต้องห้ามร้องไห้ 
พยายามไม่ทักไปทั้งที่ใจมันเจ็บ
 พยายามจะเข้าใจว่าไม่ใช่คนพิเศษ (กับเธอ เลย...) 
พยายามทุกวิธี เพื่อให้เธอนั้นคืนดี
ทำทุกหนทางแต่มก็ไม่มีสักวิธี
ทุก ๆ วันก็ทำได้เพียงแค่ละเมอ
คงไม่มีทางที่ฉันจะไปให้ถึงเธอ
 ไม่เป็นไร (ไม่เป็นไร) ก็เข้าใจ (ฉันเข้าใจ) 
ว่าเธอจะเลือกคนที่ชอบหรือว่าคนที่ใช่ 
(แต่สุดท้าย คนที่แพ้... ก็คือฉัน)----------** กฏของคนแพ้ คือต้องดูแลตัวเองให้ไหว
และต้องห้ามร้องไห้ ไม่ให้ใครเขาเห็นน้ำตา
เพราะคนที่แพ้ ไม่คู่ควรดูแลใครเขา
คนแพ้ต้องยอมทนปวดร้าว ห้ามอ่อนแอ 
(ถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไร)----------ฉันแพ้เขาหมดทุกทางแล้ว เธอไม่ต้องพยายามแล้ว
ก็รู้ว่ายิ่งทำ ในใจก็ยิ่งเจ็บกว่าเดิม
 (เพราะเธอให้เขาไปทั้งหัวใจ) 
ต้องยืนให้ไหว แม้ในใจจะเจ็บแค่ไหน
เธอก็ยังเป็นคนสุดท้าย ถึงแม้ว่าเราต้องจากกัน
เก็บความฝันของเธอเอาไว้ เขาชนะใช่ไหม
 พูดมาเลยตรง ๆ ไอ้คนที่แพ้จะได้ไป ไอ้ทุก ๆ คำที่-
เธอบอก ฉันคิดไม่ออกและตอบกลับด้วยน้ำตา
โทรไปทีไรก็ร้องไห้อยู่ตลอด คงไม่ต้องบอกว่า-
ทะเลาะกับเขามา แต่สุดท้าย เรื่องทั้งหมดก็แค่ฝัน
ขี้แพ้ฟูมฟายคงไม่วายต้องเป็นฉัน
(ซ้ำ *)