กรรณิการ์ คอร์ด – ด้ามขวาน

เด็กน้อยคอยครูกรรณิการ์กลับ ปูชนีย์ไปลับไม่กลับมา นี้คือผลพวกของการศึกษา ครูไม่กลับมารับหน้าที่ครู กรรณิการ์ โอ้ ครู กรรณิการ์...
คอร์ดเพลง กรรณิการ์ และ เนื้อร้อง กรรณิการ์ ของ ด้ามขวาน ::เด็กน้อยคอยครูกรรณิการ์กลับ ปูชนีย์ไปลับไม่กลับมา นี้คือผลพวกของการศึกษา ครูไม่ก...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง กรรณิการ์ ของ ด้ามขวาน
Intro:EmEmD Em(2 Times)เธอคือความGหวัง ของพ่อEmแม่ กรรณิการ์นี้แDปลดอกไม้Emขาว สาวบริGสุทธิ์ ยังผุดEmผ่อง สั่คนพี่Dน้องซนกว่าใEmคร... ใคร เธอคือความGหมายของชายใEmนฝัน เธอคือน้องDฉันที่ห่วงหนักEmหนา ใช่ภาพมาDยาที่บังหน้าหลงหEmลอก ไปเรียนบางGกอกแล้วต้องกลัEmบมา กรรณิDการ์ โอ้ กรรณิEmการ์ กรรณิDการ์ โอ้ กรรEmณิการ์ ลาทุกทุกGคนไปเรียนEmต่อ บอกคุณแม่Dพ่อจะกEmลับมา ใช้ทุนรัฐGบาลไปศึกEmษา สองปีกลับDมารับหน้าที่Emครู * เด็กน้อยคอยGครูกรรณิการ์กEmลับ ปูชนีย์ไปDลับไม่กลับEmมา นี้คือผลDพวกของการศึEmกษา ครูไม่กลัDบมารับหน้าEmที่ครู ** กรรณิDการ์ โอ้ ครู กรรEmณิการ์ กรรณิDการ์ โอ้ ครู กรรEmณิการ์ Instru:EmEmDEm(2 Times)เด็กน้อย ถามGครูหายไปไEmหน ครูใหญ่บอกโอนไDปเป็นอาจEmารย์ เพื่อความก้าวหGน้าทางวิชEmาการ มัธยมประชาบDาลไม่มีตำแEmหน่ง ( ซ้ำ *, ** )
  • G
  • Em
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : กรรณิการ์ - ด้ามขวาน

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ยงยุทธ ดำศรี
เธอคือความหวัง ของพ่อแม่ กรรณิการ์นี้แปลดอกไม้ขาว
สาวบริสุทธิ์ ยังผุดผ่อง 
สั่คนพี่น้องซนกว่าใคร... ใคร----------เธอคือความหมายของชายในฝัน
เธอคือน้องฉันที่ห่วงหนักหนา
ใช่ภาพมายาที่บังหน้าหลงหลอก
ไปเรียนบางกอกแล้วต้องกลับมา----------กรรณิการ์ โอ้ กรรณิการ์ กรรณิการ์ โอ้ กรรณิการ์----------ลาทุกทุกคนไปเรียนต่อ บอกคุณแม่พ่อจะกลับมา
ใช้ทุนรัฐบาลไปศึกษา สองปีกลับมารับหน้าที่ครู ----------* เด็กน้อยคอยครูกรรณิการ์กลับ ปูชนีย์ไปลับไม่กลับมา 
นี้คือผลพวกของการศึกษา 
ครูไม่กลับมารับหน้าที่ครู----------** กรรณิการ์ โอ้ ครู กรรณิการ์
กรรณิการ์ โอ้ ครู กรรณิการ์
เด็กน้อย ถามครูหายไปไหน 
ครูใหญ่บอกโอนไปเป็นอาจารย์
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
มัธยมประชาบาลไม่มีตำแหน่ง
(ซ้ำ *, **)