คอร์ดเพลง กรรณิการ์ - ด้ามขวาน

เด็กน้อยคอยครูกรรณิการ์กลับ ปูชนีย์ไปลับไม่กลับมา นี้คือผลพวกของการศึกษา ครูไม่กลับมารับหน้าที่ครู กรรณิการ์ โอ้ ครู กรรณิการ์
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง กรรณิการ์ และเนื้อร้อง กรรณิการ์ ด้ามขวาน เนื้อร้อง::เด็กน้อยคอยครูกรรณิการ์กลับ ปูชนีย์ไปลับไม่กลับมา นี้คือผลพวกของการศึกษา ครูไม่ก...
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
เวอร์ชั่นที่สองของ คอร์ด กรรณิการ์ - ด้ามขวาน คอร์ดง่าย มีเนื้อร้องพร้อมคอร์ดกีต้าร์ประกอบ
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :EmEmDEm(2 Times)เธอคือความหGวัง  ของพ่อแม่Em   
กรรณิการ์นี้แDปล  ดอกไม้ขาวEm
สาวบริGสุทธิ์ ยังผุดผ่องEm      สี่คนพี่Dน้อง ซนกว่าใคร.Em.. ใคร----------เธอคือความหGมาย  ของชายในฝันEm   
เธอคือน้องDฉัน  ที่ห่วงหนักหนาEm
ใช่ภาพมาDยา  ที่บังหน้าหลงหEmลอก
ไปเรียนบางGกอก แล้วต้องกลับEmมา----------กรรณิDการ์...  โอ้ กรรณิEmการ์  กรรณิDการ์... โอ้ กรรณิEmการ์----------ลา ทุก ทุกGคน  ไปเรียนต่อEm   
บอกคุณแม่Dพ่อ  จะกลับมาEm   
ใช้ทุนรัฐGบาล  ไปศึกษาEm      สองปีกลับDมา  รับหน้าที่Emครู
* เด็กน้อยคอยGครู  กรรณิการ์กลับEm   
ปูชนีย์ไปDลับ  ไม่กลับมาEm   
นี้คือผลDพวง  ของการศึกEmษา  
ครูไม่กลับDมา  รับหน้าที่Emครู----------** กรรณิDการ์...  โอ้  ครูกรรณิEmการ์
กรรณิDการ์... โอ้  ครูกรรณิEmการ์
Instru :EmEmDEm(2 Times)เด็กน้อยถามGครู  หายไปไหนEm    
ครูใหญ่บอกโอนไDป  เป็นอาจารย์Em   
เพื่อความก้าวหGน้า  ทางวิชาการEm    
มัธยมประชาDบาล  ไม่มีตำแEmหน่ง
( ซ้ำ *, ** )

รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์

  • CChord Guitar C
  • DChord Guitar D
  • DmChord Guitar Dm
  • EmChord Guitar Em
  • FChord Guitar F
  • GChord Guitar G
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: กรรณิการ์ - ด้ามขวาน

คำร้อง/ทำนอง : ยงยุทธ ดำศรี | เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอคือความหวัง ของพ่อแม่
กรรณิการ์นี้แปลดอกไม้ขาว
สาวบริสุทธิ์ ยังผุดผ่อง สั่คนพี่น้องซนกว่าใคร... ใคร----------เธอคือความหมายของชายในฝัน
เธอคือน้องฉันที่ห่วงหนักหนา
ใช่ภาพมายาที่บังหน้าหลงหลอก
ไปเรียนบางกอกแล้วต้องกลับมา----------กรรณิการ์ โอ้ กรรณิการ์ กรรณิการ์ โอ้ กรรณิการ์----------ลาทุกทุกคนไปเรียนต่อ บอกคุณแม่พ่อจะกลับมา
ใช้ทุนรัฐบาลไปศึกษาสองปีกลับมารับหน้าที่ครู----------* เด็กน้อยคอยครูกรรณิการ์กลับ
ปูชนีย์ไปลับไม่กลับมา
นี้คือผลพวกของการศึกษา ครูไม่กลับมารับหน้าที่ครู----------** กรรณิการ์ โอ้ ครู กรรณิการ์
กรรณิการ์ โอ้ ครู กรรณิการ์----------เด็กน้อย ถามครูหายไปไหน
ครูใหญ่บอกโอนไปเป็นอาจารย์
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
มัธยมประชาบาลไม่มีตำแหน่ง----------(ซ้ำ *,**)